planlekcji4

  • Slide_1
  • Slide_7
  • Slide_4
  • Slide_3
  • Slide_6
  • Slide_2
  • Slide_5

INFORMACJE O KONKURSACH LITERACKICH

Opublikowano: środa, 20 maj 2020

Organizowane przez Zakliczyńskie Centrum Kultury konkursy dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych mają na celu upowszechnianie wiedzy na temat życia i działalności Karola Wojtyły, zarówno w okresie Jego młodości, posługi kapłańskiej i biskupiej oraz wielkiego pontyfikatu papieskiego, przypominanie nauczania Jana Pawła II, zwłaszcza z Jego pielgrzymek do Małopolski oraz upamiętnianie miejsc i wydarzeń, które w ścisły sposób połączyły Karola Wojtyłę z Małopolską.

 

Konkursy literackie skierowane są do dzieci i młodzieży – konkurs „Opowiedz mi o Świętym” oraz osób pełnoletnich – konkurs „Moje spotkanie ze Świętym Janem Pawłem II”. W poszczególnych konkursach mogą wziąć udział osoby, które chcą rozwinąć swoje zdolności pisarskie, chcemy stworzyć piszącym możliwości prezentacji swojej twórczości, inspirować i popularyzować twórczość literacką, stworzyć możliwość debiutu literackiego osobom do tej pory niepublikującym.

Termin nadsyłania prac upływa 7 września 2020r.

Regulamin zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu przygotowania pracy konkursowej oraz jej oceny, regulamin wraz z załącznikami znajduje się również na stronie: www.zakliczyninfo.pl.

Autorzy najlepszych prac w poszczególnych konkursach otrzymują nagrody rzeczowe a ich prace zostaną opublikowane na łamach gminnego miesięcznika „Głosiciel” oraz na portalu informacyjnym www.zakliczyninfo.pl.

Ewelina Siepiela 

Specjalista ds. programów grantowych

Zakliczyńskie Centrum Kultury

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?