planlekcji4

  • Slide_1
  • Slide_2
  • Slide_3
  • Slide_4
  • Slide_5
  • Slide_6
  • Slide_7

KOMUNIKAT – MATURA 2021!

Opublikowano: poniedziałek, 04 styczeń 2021

W przypadku rezygnacji z egzaminu na poziomie rozszerzonym - obowiązek zmiany w deklaracji maturalnej

W 2021 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania zawarte są w załączniku nr 2 do rozporządzenia MEiN z 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. Poz. 2314) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002314)

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła na swojej stronie internetowej aneksy do informatorów. https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

Podstawowe zmiany:
1) egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej;
2) przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. 

W związku z powyższym, osoby które zamierzają zrezygnować z przystąpienia do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, są zobowiązane wprowadzić stosowną zmianę w złożonej we wrześniu deklaracji maturalnej.

Złożenie deklaracji ostatecznej (wykreślenie egzaminów do których nie zamierzamy przystępować) możliwe jest w sekretariacie szkoły, w dni robocze w godzinach: 7:30 – 15:00. Ostateczny termin na wprowadzenie zmian – 03.02.2021 r.
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, wprowadzenie ewentualnych zmian w deklaracji maturalnej, proszę nie odkładać na ostatnią chwilę. Osoby przystępujące do egzaminów zawodowych w dniach 11-12 stycznia, proszone są o dokonanie zmian w tych dniach (przed lub po egzaminie).

Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy. (KM)

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?