planlekcji4

  • slide_1n
  • slide_7n
  • slide_2n
  • slide_6n
  • slide_4n
  • slide_3n
  • slide_5n

PROJEKT MÓJ ROZWÓJ – MOJA PRZYSZŁOŚĆ II

Opublikowano: poniedziałek, 17 styczeń 2022

b_250_0_16777215_00_images_krakowska.u_Aktualnosci_2021_2022_projekt_moj_rozwoj_1.jpgOd 1 września 2020 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie realizowany jest projekt „Mój rozwój – moja przyszłość II” współfinansowany w ramach Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

W ramach projektu realizowane jest wsparcie dla uczniów:

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego,
służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

Zajęcia rozwijające z geografii, biologii i informatyki,
służące rozwijaniu talentów uczniów wykazujących predyspozycje w zakresie kompetencji kluczowych z przedmiotów przyrodniczych i informatycznych

Koło zainteresowań,
służące rozwijaniu zainteresowań oraz rozbudzaniu pasji naukowych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych z przedmiotu przedsiębiorczość

Doradztwo zawodowe – zajęcia indywidualne i grupowe,

służące wspieraniu uczniów w procesie przygotowania do świadomego i samodzielnego wyboru
kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy

W ramach projektu rozpoczęły się również prace na dostosowanie i adaptację budynku ZSP Zakliczyn dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. (GŻ)

projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj
projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj
projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj
projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj
projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj
projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj
projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj
projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj
projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj
projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj
projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj
projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj
projekt_moj_rozwoj projekt_moj_rozwoj   

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?