planlekcji4

  • Slide_14
  • Slide_1
  • Slide_2
  • Slide_3
  • Slide_4
  • Slide_5
  • Slide_6
  • Slide_7

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA W POWIECIE TARNOWSKIM 2022/2023

Opublikowano: piątek, 16 wrzesień 2022

W dniu 01.09.2022 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Tarnowskim 2022/2023” w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – część konkursowa Poddziałanie 10.1.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów, poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania. Projekt jest realizowany w okresie 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r.

W ramach projektu planowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on- line dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia zaplanowano w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi dzięki czemu uczniowie będą rozwijać zainteresowania i poszerzać swoją wiedzę.

Planuje się utworzenie grup liczących 15 osób. Zajęcia zaplanowano na rok szkolny 2022/2023 w wymiarze 30 godz. lekcyjnych. Zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne, materiały zużywalne i biurowe, na które szkoła zgłosiła zapotrzebowanie i są zgodne z opublikowanym przez MCP katalogiem pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć. W ramach projektu uczniowie w roku szkolnym odbędą zajęcia stacjonarne bezpośrednio na uczelni: Politechnice Krakowskiej i Uniwersytecie Pedagogicznym.

Wartość projektu to 67 553,48  zł, w tym dofinansowanie 64 175,80 zł i wkład własny powiatu 5% tj. 3 377,68 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 57420,45 zł.

Rekrutacja trwa od 14 września 2022 r. do 27 września 2022 r. Udział w projekcie jest bezpłatny. (WN)

Więcej informacji w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?