planlekcji4

  • Slide_14
  • Slide_1
  • Slide_2
  • Slide_3
  • Slide_4
  • Slide_5
  • Slide_6
  • Slide_7

DZIEŃ PAMIĘCI O ŻYDACH, ICH KULTURZE I ZAGŁADZIE

Opublikowano: czwartek, 06 październik 2022

b_250_0_16777215_00_images_krakowska.u_Aktualnosci_2022_2023_Dzien_Pamieci_o_Zydach_000.JPG

29 września w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie w 80-tą rocznicę Akcji Reinhardt obchodziliśmy Dzień Pamięci o Żydach, Ich Kulturze i Zagładzie.

Cała społeczność szkolna zaangażowała się w szereg działań, które uzupełniając się wzajemnie,  pozwoliły lepiej poznać kulturę żydowską oraz uświadomiły skalę okrucieństwa i strat poniesionych przez społeczeństwo w czasie Holokaustu.

Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w  ciekawych wykładach, warsztatach oraz innych przedsięwzięciach.

Ten szczególny dzień rozpoczęły zajęcia przeprowadzone przez wychowawców według scenariusza „Tak, jak gdyby nas nigdy nie było – Zagłada Żydów w ramach niemieckiej Aktion „Reinhardt”. Dopełnieniem lekcji stała się projekcja filmu w reż. Michała Szymanowicza pt. Aktion „Reinhardt”. Uczniowie zapoznali się z tekstami źródłowymi dotyczącymi przyczyn, przebiegu i konsekwencji wspomnianej wyżej akcji. Ważnym i ciekawym elementem obchodów było oglądanie wystaw IPN „Akcja Reinhardt” i „Polscy Sprawiedliwi”, po których oprowadzała zarówno uczniów jak i gości Pani Ewa Potępa.

Gościem honorowym obchodów była Pani Anna Grygiel-Huryn -urodzona w getcie w Zakliczynie, uratowana przez rodzinę Państwa Jaroszów, Przewodnicząca Małopolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Dzieci Holokaustu”. Na zaproszenie Pani Dyrektor Danuty Skalskiej Cygan - pomysłodawczyni i koordynatorki obchodów - przybyli do szkoły goście specjalizujący się w różnych dziedzinach związanych z tematyką żydowską, którzy wygłosili ciekawe wykłady. Pan Artur Franczak, reprezentujący Sądecką Bibliotekę Publiczną, poświęcił wykład zwyczajom pogrzebowym Żydów polskich, z kolei Pan dr Przemysław Nowogórski z UKSW w Warszawie, przybliżył uczniom historię Żydów polskich, a Pani Ewa Jednorowska opowiadała o Zakliczyńskich Żydach i o getcie w Zakliczynie.

Uzupełnieniem powyższych wykładów była prezentacja pt. „Miejsca związane z ludnością żydowską, zabytki, pamiątki”, przygotowana przez uczniów Technikum Obsługi Turystycznej pod opieką Pań Marioli Mężyk oraz Agaty Bojdo-Miłkowskiej.

Po wykładach przyszedł czas na zajęcia warsztatowe. Z tajnikami wycinanki żydowskiej zapoznawała Pani Irena Zguda. Kaligrafii hebrajskiej uczył Pan dr Przemysław Nowogórski. Tańce żydowskie poznaliśmy dzięki Panu Krzysztofowi Węglarczykowi. Warsztaty kulinarne, w czasie których młodzież przygotowywała potrawy żydowskie przeprowadziły niezawodne nauczycielki: Pani Celina Pacyna, Pani Elżbieta Skrobisz oraz Pani Agata Bojdo-Miłkowska.

Zwieńczeniem obchodów było odczytanie opowiadania ze zbioru „Urząd mojego ojca” I. B. Singera. Uczniowie przygotowani przez Panią Arletę Zwolińską czytali fragmenty prozy Singera w różnych językach. W ten sposób szkoła włączyła się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.

W tym dniu gościliśmy w naszej szkole reprezentacje uczniów szkół podstawowych z Zakliczyna oraz Paleśnicy, którzy wraz z opiekunami wzięli udział w przygotowanych przedsięwzięciach. Była to dla nich niezapomniana lekcja historii, czego dowodem były podziękowania, jakie przesłali do naszej szkoły.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że tak duże przedsięwzięcie mogło się odbyć. (WN, AW-Ś, AL-Ś)

Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach
Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach
Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach
Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach
Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach
Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach
Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach
Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach
Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach
Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach
Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach
Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach
Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach
Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach
Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach
Dzien_Pamieci_o_Zydach Dzien_Pamieci_o_Zydach   

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?