Formularz - Zestawienie klasyfikacji za rok szkolny 2016/2017

 

 

 

Zestawienie ocen za rok szkolny 2016/2017

 

 

 

Zestawienie wyników nauczania za rok szkolny 2016/2017

 

 

 

Analiza pracy zespołów przedmiotowych

 

Sprawozdanie – lider zespołu

 

Sprawozdanie indywidualne