1B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 godz.wych 5 BHP Gastro-2/2 CP 4 Z.Prakt.Budo-1/4 AT @
Z.Prakt.Budo-2/4 BJ @
ZP-Gas w Pr.-3/4 CP @
ZP-Gas w Pr.-4/4 TO @
fizyka RR 11 j.polski DS 15
2 8:55- 9:40 wf 29 Tech. rob wy-1/2 BZ 24
Tech. gastro-2/2 KW 2
Z.Prakt.Budo-1/4 AT @
Z.Prakt.Budo-2/4 BJ @
ZP-Gas w Pr.-3/4 CP @
ZP-Gas w Pr.-4/4 TO @
bizn.i zarz. WW 4 j.polski DS 15
3 9:50-10:35 rysunek bud.-1/2 VB 9
Tech. gastro-2/2 KW 2
geografia TB 21 Z.Prakt.Budo-1/4 AT @
Z.Prakt.Budo-2/4 BJ @
ZP-Gas w Pr.-3/4 CP @
ZP-Gas w Pr.-4/4 TO @
religia SW 5 bizn.i zarz. WW 4
4 10:40-11:25 Tech. rob wy-1/2 BZ 24
WypTechZakł-2/2 MN 3
hist.i teraź KM 1 Z.Prakt.Budo-1/4 AT @
Z.Prakt.Budo-2/4 BJ @
ZP-Gas w Pr.-3/4 CP @
ZP-Gas w Pr.-4/4 TO @
e_dla_bezp RR 11 informatyka-1/2 19
j.angielski-2/2 PM 3
5 11:35-12:20 matematyka SG 16 matematyka SG 16 Z.Prakt.Budo-1/4 AT @
Z.Prakt.Budo-2/4 BJ @
ZP-Gas w Pr.-3/4 CP @
ZP-Gas w Pr.-4/4 TO @
Pods.Budow.-1/2 BZ 24
informatyka-2/2 19
wf 29
6 12:35-13:20 historia EP 14 religia SW 5 Z.Prakt.Budo-1/4 AT @
Z.Prakt.Budo-2/4 BJ @
ZP-Gas w Pr.-3/4 CP @
ZP-Gas w Pr.-4/4 TO @
Pods.Budow.-1/2 BZ 24
Tech. gastro-2/2 KW 2
Tech. gastro-2/2 KW 2
7 13:25-14:10 j.angielski-1/2 KP 23
j.angielski-2/2 PM 8
  Z.Prakt.Budo-1/4 AT @
Z.Prakt.Budo-2/4 BJ @
ZP-Gas w Pr.-3/4 CP @
ZP-Gas w Pr.-4/4 TO @
wf 29  
8 14:15-15:00 j.angielski-1/2 KP 23        
Drukuj plan
wygenerowano 02.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum