INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU
Wpisany przez krakowska   
 
 
Zapraszam do udziału w bezpłatnych  warsztatach realizowanych w ramach projektu pn. Nasz Region, Nasza Tradycja- Nasze Dziedzictwo – II edycja, współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Rekrutacja trwa do dnia 04.10.2018r. Zainteresowanych proszę o zgłaszanie się do koordynatora projektu- pedagoga szkolnego. O zakwalifikowaniu się na warsztaty decyduje kolejność złożenia dokumentów zgłoszeniowych. Ilość miejsc ograniczona. Projekt obejmuje:

1. Warsztaty pn. „Poznaję swój region”- dokumentowanie dziedzictwa kulturowego regionu tarnowskiego . Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy o własnym regionie, umocnienie tożsamości lokalnej i regionalnej i umiejętne jej dokumentowanie.

2. Warsztaty folklorystyczne pn. ”Oj dana dana”. Zasadniczym celem tych warsztatów będzie upowszechnienie dziedzictwa niematerialnego, będącego często warunkiem zachowania własnej kultury i tożsamości.

3. Warsztaty kuchni regionalnej „A proziok, to co? Celem warsztatów kulinarnych jest zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, które ma wpływ również na tworzenie silnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez poznawanie i przygotowywanie tradycyjnych potraw Regionu tarnowskiego oraz kultywowanie tradycji kulinarnej Regionu Tarnowskiego.

Koordynator : Joanna Dobrzańska