POLAKÓW ZNANE I NIEZNANE DROGI
Wpisany przez krakowska   
 

W bieżącym tygodniu  zostanie w naszej szkole przeprowadzony konkurs ortograficzny pod hasłem – „Polaków znane i nieznane drogi” w  formie dyktanda klasowego, które napiszą wszyscy uczniowie.   Najlepsi otrzymają celujące oceny z języka polskiego oraz  wezmą udział w eliminacjach szkolnych. Zwycięzcy otrzymają nagrody. Etap szkolny konkursu odbędzie się 9 października, a 7 listopada 2018 r. finał wojewódzki. Nasz konkurs, który realizowany jest w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”, połączymy z VI Małopolskim Dyktandem Niepodległościowym „Po polsku o historii”.

Aby ułatwić przygotowania do etapu klasowego proponujemy zapoznać się z poniższymi zwrotami. Warto wyjaśnić ich znaczenie i opanować trudne formy odmiany. Dyktanda klasowe zostały przygotowane w kilku wersjach. Poniższe wyrażenia nie wyczerpują całego zasobu słów z trudnościami ortograficznymi, ale z pewnością, ich przyswojenie pomoże osiągnąć lepsze wyniki w konkursie. Niech konkurs będzie świętem historii, języka polskiego i szlachetnego współzawodnictwa.

Zwroty do dyktanda:
pięcioipółletni, chorał, niejeden, hiobowa wieść, późnolistopadowy, metarzeczywistość, superprzywódca, niby-zbawca, ekstraordynaryjny, metropolia, quasi-polityczny, kwiz/quiz, miszmasz, warszawiak, Małopolanin, województwo kujawsko-pomorskie, Kujawskie i Pomorskie, Kongresówka, capstrzyk, tamburmajorem, szarża, sąpierze, tiurma, skaut, harcerz, huncwot, pikielhauby, Juliusz Kaden-Bandrowski, Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, Józef Piłsudski, płk. Bolesław Roja, gen. Józef Haller, I wojna światowa, powstanie śląskie i kampania wrześniowa, Święto Niepodległości, Legiony Polskie, Rada Regencyjna, POW – Polska Organizacja Wojskowa, Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej, Armia Czerwona, Front Pomorski,  bitwa pod Łowczówkiem, Góra  Świętego Marcina, Rzeczypospolita, Kresy Wschodnie, kawaler Orderu Virtuti Militari, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, kościół Mariacki, lata 30., legionista, Legia Honorowa, Polskie Radio Kraków, żołnierze austro-węgierscy.
mgr Danuta Skalska-Cygan