AKADEMIA EUROPASS!
Wpisany przez krakowska   
 

W ubiegłym roku szkolnym w ramach programu Erasmus plus, sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie pozyskał kwotę 55 362 euro, tj. ponad  235 tys. zł.


Na przełomie stycznia i lutego 2018 r. 20 uczniów naszej szkoły: 13 uczniów z technikum obsługi turystycznej i 7  mechaników pojazdów samochodowych wyjechało na miesięczny staż do austriackiej  Karyntii. Były to m.in. miejscowości: Sirnitz, Klagenfurt i Villach.

W trakcie odbywania stażu uczniowie zdobyli nowe doświadczenie zawodowe w swoich branżach, nowe umiejętności językowe, społeczne i adaptacyjne, ułatwiające współdziałanie w grupie, a w przyszłości podjęcie pracy zawodowej. Dzięki pobytowi i pracy w innym kraju  stażyści otrzymali wielką porcję wiedzy oraz lekcję tolerancji i wyrozumiałości dla przedstawicieli innych kultur. Zrozumieli  zjawisko przenikania się różnorodnych kultur i zwyczajów oraz potrzebę wyrozumiałości i otwarcia się na przedstawicieli innych narodów – z całą ich odmiennością, nie zawsze dla nas zrozumiałą i często trudną do zaakceptowania.

Nabycie tej wiedzy zostało potwierdzone przyznaniem uczestnikom dokumentów Europass-Mobility.

Uroczyste wręczenie paszportów językowych odbyło się 17.10.2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w trakcie obchodów Dnia Nauczyciela. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Pani Irena Kusion – Radna Powiatu Tarnowskiego, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Adam Czaplak, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn – Pan  Dawid Chrobak, uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły i emeryci.

KOORDYNATOR PROJEKTU
Grażyna Żabińska