RÓB TO CO KOCHASZ
Wpisany przez krakowska   
 

To tytuł spotkania z zespołem ARKADIO, zorganizowanego  w ramach tygodnia profilaktyki, które zostało skierowane do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w poniedziałek 22.10.2018r.

Atrakcyjne formy  przekazu : muzyka hip-hop, krótkie prezentacje, ekspresja  Arkadiusza
i przytaczane  pozytywne przykłady  ujęły uczniów. Przesłanie wynikające ze spotkania odnosiło się do zwiększenia świadomości uczestników, dotyczącej swoich mocnych stron, talentów, pasji
i predyspozycji zawodowych. Stało się  inspiracją dla młodych do poszukiwania własnej drogi rozwoju, zachętą aby robić to, co się kocha, w przyszłości żyć z tego i w ten sposób swoim  szczęściem promieniować na innych.

Joanna Dobrzańska