NOWY SKŁAD POCZTU SZTANDAROWEGO
Wpisany przez krakowska   
 
 
Uroczyste przekazanie sztandaru i ślubowanie pocztu odbyło się 9 listopada na uroczystej akademii
w Święto Patrona Szkoły – Marszałka Józefa Piłsudskiego,
w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
 
Sztandar szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem Małej Ojczyzny.
Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najzaszczytniejszych funkcji
w karierze uczniowskiej, przysługujących nominalnie uczniom.
 
Zaszczytu pełnienia ceremoniału Pocztu Sztandarowego
w roku szkolnym 2018/2019 dostąpili uczniowie:

 
Chorąży: Piotr Kuboń, Sławomir Pyrek, Bartek Kurzydło, Konrad Majewski i Damian Adrian.
Asysta: Justyna Cygan, Paulina Hołda, Anna Łyczko, Izabela Stanuch, Danuta Łazarz,
Patrycja Michalik, Kamila Chuchrowska i Julia Cetnarowska.
 
Opiekun uczniów Maria Soska