KOLEJNI UCZNIOWIE OTRZYMALI STYPENDIUM NAUKOWE
Wpisany przez krakowska   
 
 
Każdego roku władze powiatu tarnowskiego doceniają  najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu. W roku szkolnym 2018/2019 Stypendium Rady Powiatu Tarnowskiego zostało uhonorowanych 12 uczniów naszego Zespołu.  Warunkiem otrzymania stypendium naukowego jest osiągnięcie średniej ocen 5,0 i więcej na koniec minionego roku szkolnego lub/i  zdobycie  tytułu finalisty lub laureata w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, organizowanym przez KO  lub MEN.

Nasi stypendyści  to:

1. Kamila Biel -  2 LO
2. Wojciech Górski - 4 TB
3. Izabela Kot- 4 TB
4. Justyna Krzyżak- 2 LO
5. Katarzyna Matras -  3 TG
6. Kinga Mikosz- 4 TTM
7. Natalia Nawalaniec – 2 LO
8. Łukasz Ojczyk- 4 TB
9. Natalia Pawłowska- 3 LO
10. Kamila Podobińska- 2 LO
11. Dominik Szczepański- 2 TBG
12. Krystian Tokarz- 4 TB

Należy nadmienić, że Natalia Pawłowska i Krystian Tokarz jednocześnie otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów. Zaś Wojciech Górski, Łukasz Ojczyk i  Krystian Tokarz oprócz stypendium za średnią ocen otrzymali stypendium za zdobycie  tytułu Laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Budowlanej.
Otrzymanie stypendiów było nagrodą za wytężoną pracę, ale równocześnie  powodem radości, że dostrzega się ich wysiłek. W imieniu całej społeczności  szkolnej życzę  nagrodzonym dalszych sukcesów edukacyjnych i życiowych, a pozostałym uczniom, by dołączyli do grona najlepszych.
 
Pedagog szkolny: mgr Joanna Dobrzańska