NAWIĄZALIŚMY NOWĄ WSPÓŁPRACĘ ZE SZKOŁĄ PARTNERSKĄ W BAD SEGEBERG!
Wpisany przez krakowska   
 
 
Od 19 do 21.03 odwiedzili  nas nauczyciele z Niemiec. W ramach rewizyty – na zaproszenie p. Anny Olszańskiej do naszej szkoły przyjechała 4- osobowa delegacja z p. Wicedyrektor – p. Karin Pätzold z Bad Segeberg. W Bad Segeberg gościliśmy we wrześniu 2012r.
Głównym celem wizyty było poznanie organizacji pracy szkoły, systemu szkolnictwa, zapoznanie się z kierunkami kształcenia oraz obserwacja lekcji. Podczas zwiedzania budynku szkoły oraz warsztatów szkolnych – nasi goście wyrazili uznanie i pozytywne opinie nie tylko na temat wyposażenia sal lekcyjnych jak również na temat działalności naszej placówki. Podczas spotkania omówiliśmy  program przyszłej wymiany uczniów zaplanowanej na czerwiec br.  W dn. 01- 07.06 przyjedzie do nas 15-osobowa grupa uczniów wraz z 2 opiekunami ze szkoły Berufsbildungszentrum w Bad Segeberg.
Rozmowy zakończyły się sukcesem! P. Wicedyrektor Karin Pätzold podpisała  w dn. 21 marca 2013 z p. Dyrektor Anną Olszańską umowę dotyczącą stałej współpracy pomiędzy szkołami. Nauczyciele z Bad Segeberg zaprosili  nauczycieli i uczniów naszej szkoły do złożenia wizyty w Bad Segeberg w dn. 15 – 22.09.2013. Jest to bardzo dobra okazja do rozwijania i doskonalenia umiejętności językowych!
 
mgr Sylwia Brach