Stypendia 2017/2018
Wpisany przez mgr Joanna Dobrzańska   

 Stypendia realizowane w ZSP w Zakliczynie w roku szkolnym 2017/2018

I. Stypendystki  Prezesa Rady Ministrów

 

 

 

 

1. Natalia Pawłowska kl. 2LO  średnia ocen: 5,38

2. Katarzyna Matras kl. 2 TG średnia ocen: 5,25

 

II. Stypendystki  Fundacji  abp. Jerzego Ablewicza

 


1.   
Weronika Kwiek kl. 4 TOT

2.    Patrycja Sikorska  kl. 4 TOT

 

 

 

 

III. Stypendyści Rady Powiatu Tarnowskiego

 


 

1.    Natalia Pawłowska   kl. 2 LO

2.    Katarzyna Matras     kl. 2 TG

3.    Angelika Nowak       kl. 3 LO

4.    Krystian Tokarz        kl. 3 TB

5.    Agnieszka Jarosz      kl. 3 LO

6.    Natalia Majewska     kl. 3 LO

7.    Konga Mikosz          kl. 3 TOT

 

 

Stypendia realizowane w ZSP w Zakliczynie w roku szkolnym 2016/2017

 I. Stypendysta Minister Edukacji Narodowej

   Daniel Tabiś  kl. 3 LO

 

 

 

 

II. Stypendyści Prezesa Rady Ministrów


1. Daniel Tabiś – kl. 3 LO  

2. Krystian Tokarz – kl.2TB
 
 III. Stypendyści Rady Powiatu Tarnowskiego
1.      Patrycja Burnat - 3 LO

2.      Joanna Gądek – 3 LO

3.      Agnieszka Jarosz – 2 LO

4.       Joanna Kwiek – 3 LO

5.      Weronika Kwiek - 3 TOT

6.      Natalia Majewska- 2 LO

7.      Ewa Małek – 3 LO

8.      Kinga Mikosz - 2 TOT

9.      Angelika Nowak - 2 LO

10.  Natalia Pawłowska – 1 LO

11.  Patrycja Sikorska - 3TOT

12.  Daniel Tabiś – 3 LO

13.  Krystian Tokarz - 2 TB

14.  Remigiusz Truchan – 4 TB

 

IV.   Stypendystki  Fundacji abp. Jerzego Ablewicza


 1.      Patrycja Burnat –  3 LO

2.      Kamila Cygan –  4 TG

3.       Joanna Gądek – 3 LO

4.       Weronika Kwiek- 3 TOT

5.       Patrycja Sikorska- 3 TOT

 V. Stypendyści programu stypendialnego  IKEA FAMILY w Warszawie1.     Justyna Bijak – 2 TOT

2.     Marcelina Duc – 3 LO

3.     Renata Górska – 3 LO

4.     Joanna Kwiek – 3 LO

5.      Sylwia Morys- 2 LO

 

Stypendia realizowane w ZSP w Zakliczynie w roku szkolnym 2015/2016

 

I. Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

 

1. Sylwia Martyka  - kl.4TE
2. Daniel Tabiś – kl.2LO 


II. Stypendyści Rady Powiatu Tarnowskiego

 

 1.Patrycja Bil kl.3LO
2.Patrycja Burnat kl.2LO
3.Marlena  Duc kl.2LO
4.Joanna Gądek kl.2LO
5.Renata Górska kl.2LO
6.Joanna  Kwiek kl.2LO
7.Ewa Małek kl.2LO
8.Sylwia Martyka kl.4TE
9.Monika Migdał kl.3LO
10.Sabina Pachota kl.3LO
11.Daniel Tabiś kl.2LO

 

III.   Stypendystki  Fundacji abp. Jerzego Ablewicza

 1.Patrycja Burnat kl.2LO
2.Kamila Cygan kl.3TG

 

IV. Stypendyści programu stypendialnego  IKEA FAMILY w Warszawie

 

 

1. Dominika  Gondek  kl.3LO
2.Renata Górska kl.2LO
3. Joanna Kwiek kl.2LO
4. Patryk Ludwa kl.3TM
5. Sylwia Pawlina kl.4TH


W IV edycji programu stypendialnego „Na Rodzinę Można Liczyć”, realizowanego  przez Fundację IKEA FAMILY  i Fundację Świętego Mikołaja w Warszawie,  stypendium otrzymało 5 zdolnych i aktywnych  uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie. Fundusz stypendialny ma na celu   rozwój kapitału intelektualnego młodych ludzi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w Polsce. 

Stypendia realizowane w ZSP w Zakliczynie w roku szkolnym 2014/2015

 

I. Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

 
II. Program Stypendialny „INTEGRACJA”

 

 

III. Stypendia Rady Powiatu dla uczniów i studentów

 

 

IV. Stypendium z Fundacji abp. Jerzego Ablewicza

 


V. Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych