Kalendarium
Wpisany przez waldek   

-Kalendarium historyczne-

1817 Założenie szkoły trywialnej w Zakliczynie

1875 Przekształcenie szkoły trywialnej w czteroklasową szkołę publiczną

1879 Oddanie budynku nowej szkoły

1959 Zorganizowanie szkoły przysposobienia zawodowego o dwóch kierunkach:

- dla dziewcząt krawiectwo

- dla chłopców szewstwo

1965 Szkoła otrzymała nazwę "Zasadnicza Szkoła Rolnicza"

1973 Budowa warsztatów szkolnych

1984 Utworzenie liceum zawodowego

1987 Powołanie zasadniczej szkoły zawodowej

1988 Pierwsza matura w historii szkoły

1989 Przekształcenie zasadniczej szkoły zawodowej w Zespół Szkół Zawodowych

1991 Utworzenie liceum Ogólnokształcącego i nadanie szkole patrona imienia Józefa Piłsudskiego

1993 Utworzenie Technikum Zawodowego

1996 Zdobycie przez szkołę drugiego miejsca w ogólnopolskim konkursie pt. "Moja szkoła - szkołą przedsiębiorczości"

1998 Uroczyste otwarcie nowego budynku szkolnego

1999 Nawiązanie partnerskiej współpracy z młodzieżą szkoły gimnazjalnej z Sindelfingen w Niemczech

2000 Uruchomienie siłowni na poddaszu

2001 Przeniesienie księgozbioru bibliotecznego do nowego pomieszczenia, otwarcie czytelni oraz punktu informacji naukowej

2001 Ingerencja działalności Klubu Młodzieżowego

2002 Utworzenie Stowarzyszenia Edukacyjnego "Szansa" przy Zespole Szkół Zawodowych w Zakliczynie

2002 Przekształcenie szkoły w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

2002 Uroczyste otwarcie dwóch nowych pracowni Informatycznych i kafejki internetowej

2002 Zakup autokaru do przewozu młodzieży szkolnej

2003 Uruchomienie sali sportowej

2004 Utworzenie ośrodka egzaminowania w zawodach gastronomicznych i budowlanych