Dyrekcja
Wpisany przez krakowska   


 Dyrektor Szkoły

mgr Krzysztof Małek

 

Wicedyrektor d/s  dydaktyczno-wychowawczych

mgr Danuta Skalska-Cygan


Wicedyrektor d/s  kształcenia zawodowego

mgr inż. Jacek Świderski

 

Pedagog

mgr Joanna Dobrzańska

 

Doradca Zawodowy

mgr Grażyna Żabińska

 

Kierownik Warsztatów

mgr Bogdan Jaszczur


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .