PROJEKT „KULTURA POLSKA A CHRZEST"
Wpisany przez krakowska   
 
Projekt: Kultura polska jako efekt decyzji Mieszka I sprzed 1050 lat  współfinansowany ze środków  Fundacji Banku Zachodniego WBK Grupa Santander w ramach programu „Bank Aktywnej Młodzieży” ma na celu kształtowanie  wśród uczniów postawy prospołecznej, sprzyjającej rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, podnoszenie umiejętności kluczowych takich jak: wyszukiwanie, selekcjonowania i krytyczna analiza informacji, praca w zespole, sprawne posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Uczestnicy będą doskonalić umiejętność tworzenia  wypowiedzi ustnej i pisemnej,  rozwijać cechy dobrego mówcy, pracować nad recenzjami filmowymi. Chętni podejmą próbę stworzenia mini przewodników turystycznych czy krótkich filmików.

Wiedzę na temat  konsekwencji wynikających z przyjęcia chrześcijaństwa przez Polskę będziemy poszerzać w  ramach warsztatów prowadzonych przez wybitnych historyków, pracowników naukowych prezentujących różne punkty widzenia, filmów oraz w trakcie samodzielnych poszukiwań.
 
Organizowane konkursy np. ortograficzny czy krasomówczy należą do naszych corocznych działań. Dzięki projektowi uczestnicy będą zdobywać ciekawe nagrody już na szczeblu szkolnym i równocześnie zwycięzcy wezmą udział w kolejnych etapach rozgrywanych w Krakowie.
 
Konkurs krasomówczy będzie odbywał się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn, pana Dawida Chrobaka, który również ufunduje część nagród.
Warsztaty sztuk plastycznych mogą stać się inspiracją do odkrycia talentów i rozwijania umiejętności w zakresie różnych technik.
 
Uczeń, który chce wziąć udział w projekcie wypełni i złoży u koordynatora stosowną deklarację udziału, wskazując w jakich formach chciałby uczestniczyć. Udział w projekcie jest dobrowolny i nieodpłatny. W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w danej formie decydować będzie ocena z j. polskiego i historii, a pierwszeństwo będą mieć uczniowie, którzy uzyskali wyższe oceny z w/w przedmiotów na świadectwie w roku szkolnym 2015/2016. Każdy uczestnik może wziąć udział w kilku formach wsparcia, zdobywając punkty, aby zakwalifikować się na wycieczkę i wykazać się umiejętnościami podczas debaty oksfordzkiej.
 
Laureaci konkursów i najaktywniejsi uczestnicy projektu w nagrodę wezmą udział w dwudniowej wycieczce „Szlakiem początków Polski” do Gniezna i Poznania. Rekrutacja do projektu rozpocznie się od dnia 01 września 2016 roku.
Czas trwania projektu od 01 września  2016 do 31 grudnia 2016 roku. Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły, u Pani Danuty Skalskiej - Cygan oraz koordynatora projektu – Pani  Joanny Dobrzańskiej
 
Projekt będzie też promowany w lokalnej gazecie "Głosiciel" wraz z opisem wszystkich wydarzeń, które będą miały miejsce w trakcie jego realizacji, w radio RDN Małopolska, a także w radio Złote Przeboje. Podsumowanie projektu i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystego apelu z udziałem całej społeczności szkolnej.
 
mgr Danuta Skalska-Cygan
 
 
ARTYKUŁY: