PROGRAM EDUKACYJNY PT. „ARS, CZYLI JAK DBAĆ O MIŁOŚĆ?”
Wpisany przez krakowska   

 

Program opracowany w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa Pana dr Krzysztofa Wojcieszka, polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi.  Celem programu jest dotarcie z przekazem edukacyjnym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ograniczenie skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu i narkotyków).
Realizacja programu poprzedzona była szkoleniem edukatorów prze samego autora programu. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie zostały  zrealizowane już IV edycje tego programu, począwszy od marca 2014 roku. Adresatami co roku byli uczniowie klas drugich liceum, technikum i zsz. Ogółem we wszystkich edycjach programu uczestniczyło  około 450 uczniów. Za pośrednictwem uczniów- przekazanych broszurek i ulotek,  z programu mogli skorzystać również  rodzice. Program ten  składa się z 3 części i doskonale wpisuje się w program profilaktyki szkoły.


I część programu: „Życie i dobre zdrowie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości”.
Najważniejsze tezy tej części programu:
• życie i dobre zdrowie to najważniejszy warunek miłości;
• substancje psychoaktywne nas oszukują, nie dają nam tego, co obiecują, powodują problemy.

II część programu: „Czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość?”(centralnym zagadnieniem jest pokazanie strat, jakie substancje psychoaktywne mogą spowodować w zakresie więzi między mężczyzną a kobietą, jak mogą negatywnie wpłynąć na rozwój człowieka w zakresie tożsamości i zadań związanych z płcią).
Najważniejsze tezy tej części programu:
• substancje psychoaktywne mogą niszczyć miłość;
• substancje psychoaktywne negatywnie wpływają na zdrowie człowieka.

III część programu: „Substancje psychoaktywne a zdrowie prokreacyjne”
(problematyka zdrowia w aspekcie wpływu obecnych wyborów życiowych – stylu życia uczestników na zdrowie ich przyszłego potomstwa. Jakie skutki zdrowotne dla potomstwa mogą wywołać substancje psychoaktywne. Budzenie odpowiedzialności w kontekście przyszłych postaw rodzicielskich).
Najważniejsze tezy tej części programu:
• substancje psychoaktywne przyjmowane w czasie ciąży mogą powodować szereg zaburzeń i wad rozwojowych u dziecka;
• miłość rodzicielska chroni dzieci przed ryzykownymi zachowaniami.

Prowadzona ewaluacja programu wśród uczestników wskazuje na wysoką ocenę merytoryczną programu i atrakcyjność stosowanych środków przekazu podczas zajęć. Wyrażam podziękowanie za współpracę w realizacji programu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie.

Szkolny realizator programu: mgr Joanna Dobrzańska