JAK WZMOCNIĆ KOMPETENCJE WYCHOWAWCZE?
Wpisany przez krakowska   

 

Problemy komunikacyjne między dziećmi i rodzicami pojawiają się w wielu rodzinach. Nasilają się szczególnie w trudnym okresie rozwoju młodego człowieka, gdy spada autorytet rodzica, a rośnie wpływ grupy rówieśniczej.  Często prowadzą one do  występowania zachowań aroganckich, pełnych buntu i agresji. Jak przetrwać w rodzinie ten trudny czas? Jaką postawę przyjąć aby nie stracić zaufania dziecka, ale równocześnie mieć wpływ na jego życie? Temu problemowi poświęcone było szkolenie prowadzone  przez  panią Barbarę Woszczynę, dyrektora Krakowskiego Ośrodka Terapii i Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat: „Komunikacja w rodzinie, metody wychowawcze”, które odbyło się w dniu 25.09.2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w trakcie zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas. Szkolenie to jest jednym z działań w projekcie „Przemoc to niemoc” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie w  ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

W ramach spotkania dyrektor mgr Krzysztof Małek zapoznał rodziców z organizacją pracy szkoły, zmianami wynikającymi z wprowadzonej reformy oświaty oraz realizowanymi projektami edukacyjnymi w szkole. Rodzice spotkali się z wychowawcami i wybrali swoich przedstawicieli do „trójek klasowych” oraz Radę Rodziców.

mgr Joanna Dobrzańska