MATEMATYKA NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM
Wpisany przez krakowska   

 

W dniu 7 marca 2018 roku uczniowie klasy 3 LO uczestniczyli po raz drugi w tym roku szkolnym w zajęciach stacjonarnych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wyjazd ten odbył się w ramach zajęć on-line z obszaru matematyka w ramach projektu „Z wiedzą start w życie II edycja”.


Prowadząca zajęcia Pani dr Aleksandra Borówka przypomniała uczniom podstawowe wiadomości dotyczące funkcji homograficznej: sposobu wyznaczania równań asymptot, monotoniczności, obliczania miejsc zerowych, szkicowania wykresów funkcji. Dla uczniów z poziomu rozszerzonego było to dobre powtórzenie przed zbliżającym się egzaminem maturalnym, a uczniowie z poziomu podstawowego mogli poszerzyć swoje wiadomości z matematyki o te zagadnienia.

W drugiej części zajęć uczniowie zapoznali się z programem Wolfram Alpha, (dostępnym na stronie internetowej https://www.wolframalpha.com), który miedzy wieloma innymi zastosowaniami służy do  szkicowania wykresów funkcji. Każdy mógł sprawdzić, czy narysowane wcześniej własnoręcznie wykresy zgadzają się z tymi, które wykonał program komputerowy. Każdy mógł również, wpisując odpowiednie komendy do programu, szkicować wykresy dużo bardziej złożonych funkcji i odczytywać ich własności.

mgr Małgorzata Jaszczur