JAK INTERPRETOWAĆ TEKST IKONICZNY NA MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO? – spotkanie z artystą grafikiem
Wpisany przez krakowska   

 

Przed uczniami przygotowującymi się do egzaminu maturalnego z języka polskiego stawiane są rozmaite wymagania i zadania. Uczniowie muszą wykazać się licznymi kompetencjami, miedzy innymi umiejętnością czytania różnorodnych tekstów kultury. Wychodząc zatem naprzeciw potrzebom przyszłych maturzystów, postanowiliśmy zorganizować już po raz drugi warsztaty z grafikiem Maciejem Sroką, absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który od wielu lat projektuje plakaty teatralne i elementy scenografii, współpracując z reżyserami Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie. Pan Maciej zawodowo zajmuje się nie tylko projektowaniem graficznym, ale także komunikacją wizualną, wzornictwem, projektowaniem przestrzeni i barwy. Od dwóch lat jest również nauczycielem w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie. Warsztaty odbyły się 13 marca w szkolnej auli, a uczestniczyli w nich uczniowie klas licealnych i technikum.

W trakcie spotkania Pan Maciej Sroka zaprezentował młodzieży wiele przykładów plakatów teatralnych i filmowych, wśród których nie zabrakło tytułów lektur szkolnych – III części Dziadów Adama Mickiewicza, Wesela Stanisława Wyspiańskiego czy  Ferdydurke Witolda Gombrowicza. Wychodząc od konkretnego zadania maturalnego  sygnalizował uczniom, na jakie elementy plakatu powinni zwrócić uwagę i w jakim kontekście je omówić i zinterpretować. Mowa była o kolorach i ich symbolicznej wymowie, o kompozycji i przestrzeni plakatu, o elementach graficznych i plastycznych. Istotnym aspektem warsztatów była możliwość wspólnego interpretowania wybranych tekstów ikonicznych.

Część wykładowa warsztatów została wzbogacone o wiele ciekawych treści przydatnych nie tylko dla przyszłych maturzystów, ale przede wszystkim dla świadomych odbiorców współczesnej sztuki. Zostały omówione takie formy jak plakaty reklamowe, plakaty akcji społecznych, murale i szeroko pojęta sztuka zwana Street art.

Organizatorkami spotkania były Panie Barbara Lasota, Maria Soska i Anna Wypasek-Śledź.

mgr Anna Wypasek-Śledź