WIZYTA UCZNIÓW ZSP W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ
Wpisany przez krakowska   
 
 
W dniu 13.04.2018r. odbyła się już kolejna wizyta uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Zakliczyna na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych. Zajęcia prowadził Dr inż. Robert Janczur - zastępca Dyrektora Instytutu do spraw Dydaktycznych.
 
Tematem zajęć było eksperymentalne badania pojazdów w zakresie stateczności i kierowalności z wykorzystaniem demonstracji laboratoryjnej badania samochodu wyposażonego w aparaturę do badań stateczności i kierowalności oraz wpływ  czynników konstrukcyjnych pojazdów decydujących o bezpieczeństwie ruchu drogowego połączone z symulacją komputerową. Część zajęć to wykład wprowadzający do badań pojazdów a zwłaszcza wpływu czynników konstrukcyjnych i eksploatacyjnych które w dużej mierz wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego. W druga część zajęć odbyła się na płycie lotniska i były to zajęcia praktyczne z wykorzystaniem pojazdów badawczych Politechniki Krakowskiej przystosowanych do prowadzenia badań.
mgr inż. Jacek Świderski