SZKOLENIE DLA NASZYCH BUDOWLAŃCÓW
Wpisany przez krakowska   
 
 
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. grupa pięćdziesięciu uczniów Technikum Budowlanego uczestniczyła w szkoleniu w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Szkolenie dedykowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zostało przeprowadzone przez ekspertów z zespołu edukacji i szkoleń Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach: dr inż. Jacka Grabowskiego, dr inż. Pawła Olszewskiego oraz Aleksandrę Tochowicz.
 
Zasadniczym celem szkolenia było zapoznanie uczestników z możliwie najszerszą wiedzą z zakresu bezpiecznego prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Młodzi ludzie, którzy niebawem wejdą na rynek pracy, w swojej przyszłej pracy zawodowej niejednokrotnie spotkają się z tym, tak popularnym niegdyś materiałem budowlanym. Stąd wiedza o skutkach zdrowotnych związanych z nieprawidłowym jego usuwaniem jest im niezbędna.
 
Formuła szkolenia obejmowała część teoretyczną, warsztatową jak również praktyczną, w której uczestnicy wykonywali ćwiczenia w podziale na grupy. Szkolenie podzielone zostało na 9 bloków tematycznych, w których omawiane będą aspekty prawne i techniczne, zagrożenia związane z pracami wykonywanymi w styczności z azbestem oraz wzorce prawidłowego postępowania.
 
Zachęcamy do szkolenia e-learningowego:
azbestnabudowie.gig.eu
 
Ukończone szkolenie było okazja dla uczniów do zapoznania się z metodami bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest oraz uzyskania zaświadczenia uprawniającego do realizacji prac w tym zakresie. Szkolenie spotkało się z pozytywnym odbiorem ze strony uczestników.
 
Szkolenie sfinansowane przez Ministerstwo Rozwoju w ramach zadań wynikających z „Programu Oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032”
Krzysztof Małek