STYPENDIA DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH NA NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019
Wpisany przez krakowska   

Wnioski o Stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2018 r. Szczegóły i dokumenty do pobrania na stronie www.kuratorium.krakow.pl.

Rada Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza ogłasza, że z dniem 01 lipca 2018r. rusza nabór dla nowych stypendystów, chcących ubiegać się o przyznanie stypendium od roku szkolnego 2018/2019. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, które kończą się maturą. W celu zgłoszenia należy najpierw dokładnie zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie: www.fundacja.diecezja.tarnow.pl  i pobrać wniosek aplikacyjny.
Służę pomocą w wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych.

  Pedagog Joanna Dobrzańska