INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMINY POPRAWKOWE
Wpisany przez krakowska   

Uczniowie!

Egzaminy poprawkowe z przedmiotów: matematyka, j. angielski dla uczniów wszystkich oddziałów, którzy nie otrzymali promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończyli szkoły odbędą się w dniu 27 sierpnia 2018 r. Część pisemna o godz. 09:00, część ustna o godz. 11:00.

Egzaminy poprawkowe z przedmiotów: fizyka, j. polski, j. obcy zawodowy odbędą się w dniu 28 sierpnia 2018 r. Część pisemna o godz. 09:00, część ustna o godz. 11:00.

Maturzyści!

Egzaminy poprawkowe dla maturzystów w części pisemnej odbędą się w dniu 21 sierpnia 2018 r. o godz. 09:00. Zdający zgłąszają się 30 min. wcześniej z indywidualnym kodem wydanym przez CKE.

Wszystkie egzaminy odbywają się w budynku ZSP w Zakliczynie.

Krzysztof Małek