ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!
Wpisany przez krakowska   
 

Świętowanie obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie ściśle wiąże się z realizacją projektu „Godność, wolność, niepodległość”, opracowanego przez zespół nauczycieli i wysoko ocenionego przez komisję konkursową  MEN. Na jego realizację szkoła otrzymała dotację w wysokości 10 000 zł  w ramach programu wieloletniego „Niepodległa 2017-2021”. Ponadto działania dofinansowuje Starostwo Powiatowe w Tarnowie kwotą 2000 zł. Projekt  służy rozwijaniu szacunku do tradycji i dorobku narodowego, a także kształtowaniu poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, jego historią
i wyznawanymi wartościami.

Zapraszamy wszystkich uczniów ZSP do uczestnictwa w działaniach projektowych, a są to:

1. Warsztaty z historykami – „Dlaczego  otacza nas tyle cmentarzy?”
2. Wycieczka szlakiem  „Cmentarze z  I wojny światowej” na terenie gminy Zakliczyn i sąsiadującej gminy Gromnik.
3. Konkurs ortograficzny – „Polaków znane i nieznane drogi”.
4. Konkurs oratorski – w formie krótkiego wystąpienia na temat „Cmentarz wojenny w świadomości mieszkańców mojej miejscowości”.
5. Warsztaty oratorskie – praca nad wypowiedzią argumentacyjną skonstruowaną według zasad logiki i retoryki.
6. Koncert muzyki poważnej – udział uczestników w koncercie  uświetniającym obchody rocznicowe w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.
7. Wycieczka patriotyczna do Warszawy.
8. Wieczornica  „Oddajmy im hołd”.
9. Wystawa „Dzięki nim jesteśmy wolni”  prezentowana w ZSP Zakliczynie i ECMKP w Lusławicach.
10. Uroczyste obchody Święta Szkoły z prezentacją ważnych efektów projektu.
11. Debata oksfordzka „Wolność to wielka rzecz”.

Rekrutację do projektu prowadzi koordynator Joanna Dobrzańska