planlekcji4

 • Slide_14
 • Slide_1
 • Slide_2
 • Slide_3
 • Slide_4
 • Slide_5
 • Slide_6
 • Slide_7

„BĄDŹ EKO – KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH WŚRÓD UCZNIÓW II”

Opublikowano: piątek, 28 sierpień 2020

Rok szkolny 2021/2022

 

W dniu 15.06.2021r. rozpoczęła się realizacja III edycji projektu pn.: „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów III” z zakresu edukacji ekologicznej, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Celem projektu będzie podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej uczniów i wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

Projekt skierowany jest do uczniów 7 szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego tj.

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach,

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku,

Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu,

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach,

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie,

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie,

Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie

oraz dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wierzchosławicach – Dwudniakach.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

 1. Zajęcia i warsztaty ekologiczne dla uczniów wyżej wymienionych placówek oświatowych.
 2. Wyjazdy edukacyjne, prelekcje i warsztaty terenowe, m.in: wyjazd do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Jastrzębi i Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach, wyjazd do Gospodarstwa Pasiecznego"Sądecki Bartnik", prelekcje i warsztaty terenowe z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie.
 3. Kampania informacyjno – promocyjna Bądź EKO w ZSP Żabno, ZSP Ryglice, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, SOSW w Wierzchosławicach-Dwudniakach:
 • Akcja „Zielona szkoła”– akcja sadzenia drzew, krzewów, kwiatów w otoczeniu szkoły lub ukwiecenie szkolnych korytarzy i klas
 • Akcja „Zbieraj baterie i telefony!”
 • Akcja „Sprzątanie Świata”
 • Konkurs fotograficzny „Najciekawszy okaz botaniczny w mojej okolicy ”
 • Konkurs gra wielkoformatowa z pytaniami o tematyce ekologicznej, przyrodniczej
 • Konkurs na plakat „Myślę globalnie… dostrzegam lokalnie” zagrożenia ekologiczne w moim otoczeniu

Dla najlepszych uczniów biorących udział w konkursach przewiduje się nagrody. W konkursach przewidziane są nagrody o charakterze edukacyjnym / ekologicznym. Nagrodzone zostaną: I, II i III miejsca oraz jury przyzna po 2 wyróżnienia w ramach każdego konkursu.

W celu wspólnej realizacji projektu zaplanowano współpracę z:

 Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział Tarnów,

Branżową Organizacją Odzysku Opakowań,

Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie,

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice - Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach

Fundacją " Most Pokoleń"

Realizacja projektu zaplanowana jest od 15.06.2021r. do 08.10.2021r.

Udział w projekcie jest bezpłatny. (WJ)

Regulaminu Konkurs GRA planszowa wielkoformatowa

Regulamin uczestnictwa

Regulamin Konkursu na plakat Myślę globalnie… dostrzegam lokalnie

Regulamin Konkursu fotograficznego „Najciekawszy okaz botaniczny w mojej okolicy”

 

 

Rok szkolny 2020/2021

27 kwietnia 2020 rozpoczęła się realizacja projektu „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów II” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej uczniów i wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

 

W ramach projektu przewidziano realizację:

* w szkołach ponadpodstawowych, które zgłosiły chęć udziału w projekcie tj. Liceum Ogólnokształcącym w Tuchowie, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciężkowicach, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu 10 godzin zajęć ekologicznych oraz wyjazd edukacyjny do Farmy fotowoltaicznej i Ścieżki Przyrodniczo – Leśnej
w Wierzchosławicach, a także Kampanie informacyjno – promocyjne „Bądź EKO”.
* w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wierzchosławicach - Dwudniaki zajęcia ekologiczne z elementami plastyki (10 godz.), wyjazd edukacyjny do Muzeum Przyrodniczego i Skamieniałego Miasta w Ciężkowicach oraz Kampanie informacyjno – promocyjne „Bądź EKO”.


W ramach kampanii w szkołach zostaną zorganizowane:
•    Konkurs „Recykling? I like it” polegający na wykonaniu przedmiotów z surowców wtórnych;
•    Konkurs „Konsumuję. Segreguję.” polegający na wykonaniu plakatu nt. segregacji odpadów;
•   Konkurs – gra wielkoformatowa;
•   Konkurs – quiz ekologiczny- przyrodniczy;
•    doposażenie Kącików Ekologicznych, w których zostaną umieszczone zakupione w ramach projektu kosze do segregacji śmieci, kompostowniki oraz posadzone kwiaty w donicach;
•    warsztaty z pracownikami Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego połączone z instalacją budek lęgowych dla ptaków, owadów i jeży;
•    Akcja Sprzątanie Świata.
Dla najlepszych uczniów biorących udział w konkursach przewidziane są nagrody.

Wartość projektu „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów II” wyniesie 44 581,00 zł,  w tym wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Krakowie wyniesie 35 611,11 zł, natomiast wkład własny powiatu 8 969,89 zł.

W celu wspólnej realizacji projektu zaplanowano współpracę z:
•    Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oddział Tarnów
w zakresie przeprowadzenia warsztatów dla uczniów pt.  „Ochrona owadów zapylających”,
•    Branżową Organizacją Odzysku Opakowań w Tarnowie w zakresie koordynowania Akacją Sprzątanie Świata – zapewnienie worków oraz rękawiczek,
•    Stowarzyszeniem Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach w zakresie oprowadzenia uczniów SOSW po Rezerwacie Przyrody Skamieniałe Miasto w Cieżkowicach,
•    Castorama Tarnów w zakresie zapewnienia materiałów niezbędnych do wykonania budek lęgowych dla ptaków, owadów i jeży, farb magnetycznych oraz podłoża do kwiatów. (WJ)

Regulamin Konkurs GRA planszowa wielkoformatowa

Regulamin Konkursu Plastycznego KONSUMUJĘ. SEGREGUJĘ

Regulamin Konkursu QIUZ ekologiczno - przyrodniczy

Regulamin Konkursu Recykling. I like it

Regulamin uczestnictwa w projekcie Bądź EKO II 2020

 

 

AKCJA ,,SPRZĄTANIE ŚWIATA” – PROJEKT BĄDŹ EKO

W środę 9 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Akcji „Sprzątanie świata” organizowanego w ramach projektu „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów II” realizowanego w ramach „Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Dzięki takiemu działaniu uczniowie uświadomili sobie, że wyrzucane do wody lub porzucane w lesie szklane i plastikowe butelki, foliowe torby i opakowania po produktach spożywczych, stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla naszego środowiska. Dziękujemy uczniom za ich ogromne zaangażowanie w tą akcję!

 

WYJAZD EDUKACYJNY W RAMACH PROJEKTU „BĄDŹ EKO – KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH WŚRÓD UCZNIÓW II”

 

KONKURS „WIELKOFORMATOWA GRA PLANSZOWA” W RAMACH PROJEKTU „BĄDŹ EKO – KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH WŚRÓD UCZNIÓW II”

 

SPOTANIE Z PRZYRODNIKIEM Z PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W RAMACH PROJEKTU „BĄDŹ EKO – KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH WŚRÓD UCZNIÓW II”

 

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?