4TTG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka SA 7 j.niemiecki-1/2 BP 32
Pr.OrgUsłGas-2/2 MN 3
JOZ.TOT-1/2 MM 8
Pr.OrgUsłGas-2/2 MN 3
matematyka SA 7 Pr.OrgUsłGas-2/2 MN 3
2 8:55- 9:40 mat. w biz SA 7 Obs.InforTOT-1/2 19
Pr.OrgUsłGas-2/2 MN 3
j.angielski-1/2 AZ 10
j.angielski-2/2 MM 8
matematyka SA 7 z.pr.Inf.Tur-1/2 31
Pr.OrgUsłGas-2/2 MN 3
3 9:50-10:35 biologia WI 13 j.angielski-1/2 AZ 10
Pr.OrgUsłGas-2/2 MN 3
r_angielski-1/2 AZ 10
j.angielski-2/2 MM 8
z.p.Obs.Tur-1/2 AB 25
Zas.żywienia-2/2 MN 3
Mark.Usł.Tur-1/2 31
r_angielski-2/2 MM 8
4 10:40-11:25 Mark.Usł.Tur-1/2 31
j.angielski-2/2 MM 8
j.angielski-1/2 AZ 10
Pr.OrgUsłGas-2/2 MN 3
biologia WI 13 wf-w1 ML 26
wf-w2 LK 27
r_angielski-1/2 AZ 10
r_angielski-2/2 MM 8
5 11:35-12:20 religia TW 5 z.pr.Inf.Tur-1/2 31
Pr.OrgUsłGas-2/2 MN 3
z.p.Obs.Tur-1/2 AB 25
Pr.OrgUsłGas-2/2 MN 3
wf-w1 ML 26
wf-w2 LK 27
wf-w1 ML 26
wf-w2 LK 27
6 12:35-13:20 geografia BK 21 z.pr.Inf.Tur-1/2 31
Usł. Gastr.-2/2 MN 3
z.p.Obs.Tur-1/2 AB 25
Pr.OrgUsłGas-2/2 MN 3
j.polski MB 17 JOZ.TOT-1/2 MM 8
j.niemiecki-2/2 22
7 13:25-14:10 historia EP 14 Mark.Usł.Tur-1/2 31
Zas.żywienia-2/2 MN 3
Org Imp.Tur-1/2 AB 25
Pr.OrgUsłGas-2/2 MN 3
chemia MA 6 j.polski MB 17
8 14:15-15:00   wos TB 18 godz.wych AB 25 religia TW 5 j.polski MB 17
Drukuj plan
wygenerowano 02.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum