1TBM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski MB 17 j.polski MB 17 PKMaszynTM-2/2 SZ 12 j.niemiecki-1/2 22
PKMaszynTM-2/2 SZ 12
r_matematyka MJ 1
2 8:55- 9:40 Posł dok bud-1/2 VB 9
zp.Diag.PS-2/2 BN 4
filozofia MB 17 fizyka RR 11 e_dla_bezp RR 11 j.niemiecki-1/2 22
j.niemiecki-2/2 BP 32
3 9:50-10:35 hist.i teraź LI 6 matematyka MJ 1 godz.wych SZ 12 bud. TMiT-1/2 VB 9
j.niemiecki-2/2 BP 32
geografia TB 18
4 10:40-11:25 chemia WJ 6 religia SW 5 religia SW 5 bud. TMiT-1/2 VB 9
Pod.i Nad.PS-2/2 SZ 12
bud. TMiT-1/2 VB 9
Pod.i Nad.PS-2/2 SZ 12
5 11:35-12:20 bud.OrgRob.B-1/2 BZ 24
Ele.i E.Psam-2/2 BN 4
wf PK 28 bud. TMiT-1/2 VB 9
informatyka-2/2 RP 20
historia Ch 13 matematyka MJ 1
6 12:35-13:20 bud.OrgRob.B-1/2 BZ 24
zp.Diag.PS-2/2 BN 4
informatyka-1/2 RP 20
SilnikiTM-2/2 11
historia Ch 1 bizn.i zarz. WW 4 j.polski MB 17
7 13:25-14:10 biologia WI 13 wf PK 28 j.angielski-1/2 PM 8
j.angielski-2/2 12
rysunek bud.-1/2 16
PKMaszynTM-2/2 SZ 12
Dz.Gosp.wBud-1/2 BZ 24
SilnikiTM-2/2 12
8 14:15-15:00 j.angielski-1/2 PM 22
j.angielski-2/2 8
Bezp.PracyTM-2/2 12 wych.rodz. JD 17 wf PK 28 bud.OrgRob.B-1/2 BZ 24
Drukuj plan
wygenerowano 14.11.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum