3TBM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   geografia BK 21 biologia WI 13 j.niemiecki 10 W mur-tynk-1/3 AT @
zp.Diag.PS-2/3 JM @
zp.Diag.PS-3/3 BN @
2 8:55- 9:40 P.T-Konstruk-1/3 BZ 24
PKMaszynTM-3/3 SZ 12
wf-w1 ML 26
wf-w2 LK 27
j.polski AW 15 chemia WJ 6 W mur-tynk-1/3 AT @
zp.Diag.PS-2/3 JM @
zp.Diag.PS-3/3 BN @
3 9:50-10:35 przedsięb. OB 4 wf-w1 ML 26
wf-w2 LK 27
bud. TMiT-1/3 BZ 24
Pod.i Nad.PS-3/3 SZ 12
bud.OrgRob.B-1/3 BZ 24
Ele.i E.Psam-3/3 BN 4
W mur-tynk-1/3 AT @
zp.Diag.PS-2/3 JM @
zp.Diag.PS-3/3 BN @
4 10:40-11:25 j.angielski AZ 10 j.angielski AZ 10 wf-w1 ML 26
wf-w2 LK 27
bud. TMiT-1/3 BZ 24
Prz.R.Drog.-3/3 SZ 12
W mur-tynk-1/3 AT @
Obs.iNap.PS-2/3 JM @
Obs.iNap.PS-3/3 BN @
5 11:35-12:20 fizyka RR 11 historia EP 14 j.niemiecki 14 j.polski AW 15 W mur-tynk-1/3 AT @
Obs.iNap.PS-2/3 JM @
Obs.iNap.PS-3/3 BN @
6 12:35-13:20 j.polski AW 15 godz.wych EP 14 Podst k.bud.-1/3 BZ 24
SilnikiTM-3/3 2
historia EP 14 W mur-tynk-1/3 AT @
Obs.iNap.PS-2/3 JM @
Obs.iNap.PS-3/3 BN @
7 13:25-14:10 matematyka SG 16 r_matematyka SG 16 religia MG 5 informatyka-i1 UK 19
informatyka-i2 RP 20
W mur-tynk-1/3 AT @
Obs.iNap.PS-2/3 JM @
Obs.iNap.PS-3/3 BN @
8 14:15-15:00 matematyka SG 16 matematyka SG 16 religia MG 5 r_matematyka SG 16  
Drukuj plan
wygenerowano 12.03.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum