2TTG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 fizyka RR 11 Obs.InforTOT-1/3 19
Tech. gastro-3/3 KW 2
j.polski MB 17 j.niemiecki-1/3 BP 32
Tech. gastro-3/3 KW 2
matematyka SA 7
2 8:55- 9:40 Geo.Tur.-1/3 BK 21
Tech. gastro-3/3 KW 2
j.niemiecki-1/3 BP 32
Pr.P.Pot i N-2/3 CP @
Pr.P.Pot i N-3/3 ES @
j.polski MB 17 Obs.InforTOT-1/3 19
Wyp i zas B.-3/3 MN 3
matematyka SA 7
3 9:50-10:35 geografia BK 21 P.Dz.G turys-1/3 31
Pr.P.Pot i N-2/3 CP @
Pr.P.Pot i N-3/3 ES @
wf-w1 ML 26
wf-w2 29
j.angielski-1/2 MM 8
r_angielski-2/2 KK 6
religia 5
4 10:40-11:25 z.p.Obs.Tur-1/2 AB 25
j.niemiecki-2/2 22
P.Dz.G turys-1/3 31
Pr.P.Pot i N-2/3 CP @
Pr.P.Pot i N-3/3 ES @
wf-w1 ML 26
wf-w2 29
z.p.Obs.Tur-1/2 AB 25
j.angielski-2/2 KK 16
wf-w1 ML 26
wf-w2 29
5 11:35-12:20 Org Imp.Tur-1/3 AB 25
Tech. gastro-3/3 KW 2
Geo.Tur.-1/3 BK 21
Pr.P.Pot i N-2/3 CP @
Pr.P.Pot i N-3/3 ES @
j.angielski-1/2 MM 8
j.niemiecki-2/2 22
j.polski MB 17 j.polski MB 17
6 12:35-13:20 hist.i teraź LI 1 Geo.Tur.-1/3 BK 21
Pr.P.Pot i N-2/3 CP @
Pr.P.Pot i N-3/3 ES @
religia 17 chemia MA 6 godz.wych 31
7 13:25-14:10 Org Imp.Tur-1/3 AB 25
Wyp i zas B.-3/3 MN 3
Geo.Tur.-1/3 BK 21
Pr.P.Pot i N-2/3 CP @
Pr.P.Pot i N-3/3 ES @
historia Ch 1 przedsięb. WW 4 r_angielski-1/2 MM 8
j.angielski-2/2 KK 6
8 14:15-15:00 z.p.Obs.Tur-1/2 AB 25
Org.Pr.Gastr-2/2 MN 3
  informatyka-i1 UK 19
informatyka-i2 RP 20
biologia WI 13 historia Ch 11
Drukuj plan
wygenerowano 02.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum