1TTG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski DS 18   wf-w1 ML 26
wf-w2 PK 27
Org Imp.Tur-1/2 AB 25
Wyp i zas B.-2/2 MN 3
j.angielski-1/2 KP 23
j.angielski-2/2 PM 10
2 8:55- 9:40 historia LI 6 godz.wych ML 4 wf-w1 ML 26
wf-w2 PK @
j.niemiecki-j.n 22
j.niemiecki-j.n BP 32
r_angielski-1/2 KP 23
r_angielski-2/2 PM 10
3 9:50-10:35 j.niemiecki-j.n 22
j.niemiecki-j.n BP 32
j.polski DS 18 j.polski DS 18 fizyka RR 11 biologia WI 13
4 10:40-11:25 Geo.Tur.-1/2 BK 21
Tech. gastro-2/2 KW 2
matematyka SG 16 chemia EO 6 religia SW 5 e_dla_bezp RR 11
5 11:35-12:20 P.turystyki-1/2 31
Org.Pr.Gastr-2/2 MN 3
religia SW 5 Geo.Tur.-1/2 BK 21
JOZ Gas.T-2/2 KP 23
P.turystyki-1/2 31
Dz.Gosp w G.-2/2 WW 4
P.Dz.G turys-1/2 31
Dz.Gosp w G.-2/2 WW 4
6 12:35-13:20 Org Imp.Tur-1/2 AB 25
Org.Pr.Gastr-2/2 MN 3
bizn.i zarz. WW 4 j.angielski-1/2 KP 23
j.angielski-2/2 PM 4
z.p.Obs.Tur-1/2 31
JOZ Gas.T-2/2 KP 23
geografia TB 18
7 13:25-14:10 hist.i teraź LI 1 informatyka-1/2 RP 20
informatyka-2/2 UK 19
historia LI 2 filozofia MB 17 Geo.Tur.-1/2 BK 21
Tech. gastro-2/2 KW 2
8 14:15-15:00 matematyka SG 16 wf-w1 ML 26
wf-w2 PK 28
  z.p.Obs.Tur-1/2 31
Tech. gastro-2/2 KW 2
Geo.Tur.-1/2 BK 21
Tech. gastro-2/2 KW 2
Drukuj plan
wygenerowano 02.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum