planlekcji4

  • Slide_1
  • Slide_7
  • Slide_4
  • Slide_3
  • Slide_6
  • Slide_2
  • Slide_5

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Opublikowano: poniedziałek, 17 grudzień 2018

 

 

Rok szkolny 2018/2019

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” III edycja

logo

W dniu 3 września rozpoczął się nabór uczestników na zajęcia on-line III edycji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Zajęcia on –line i Letnie Warsztaty Naukowe są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Letnie warsztaty naukowe obejmują zajęcia dydaktyczne realizowane bezpośrednio na uczelniach będących partnerami projektu, odpowiedzialnych za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych, zajęcia on-line prowadzone będą w szkole w formie wideokonferencji na sprzęcie zakupionym w ramach pilotażu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Trzecia edycja zajęć on -line rozpocznie się we wrześniu/ październiku 2018 roku.Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach.
W obecnej edycji oprócz zajęć on-line z obszaru żywność i budownictwo prowadzonych dla uczniów/uczennic ZSP Zakliczyn,  z obszarów żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic ZSL i T Wojnicz oraz z obszaru żywność i mechaniczno-mechatroniczny dla uczniów/ uczennic CKZiU Tuchów, prowadzone będą zajęcia w obszarach żywność i język angielski zawodowy dla uczniów/ uczennic ZSP Żabno. W ramach przedmiotowego projektu w każdej grupie może znaleźć się co najmniej 15uczniów/ uczennic związanych z danym obszarem. Zajęcia on- line w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w obszarze budownictwo przez pracowników akademickich Politechniki Krakowskiej, w obszarze język angielski zawodowy przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, w obszarze mechaniczno-mechatronicznym przez pracowników akademickich Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz Akademię Górniczo- Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczyciela przedmiotu związanego z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem poszczególnej edycji zajęć w danym roku szkolnym.
Naukowe warsztaty letnie będą stanowiły podsumowanie cyklu zajęć on-line, które będzie realizowane bezpośrednio na uczelni odpowiedzialnej za koordynację danego obszaru tematycznego. Każda edycja naukowych warsztatów letnich co do zasady będzie się odbywać w początkowym okresie ferii letnich  (od poniedziałku do piątku), w wymiarze 25 godzin (5h/5dni).

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

 

Rok szkolny 2017/2018

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” II edycja

logo

Zajęcia on-line z obszaru żywność

Na zajęcia on-line z żywność uczęszczało 25 uczestników (w tym 18 kobiet)- uczniów Technikum zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 2311.2017 z dnia 13 września 2017r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
Zajęcia rozpoczęły się w dniu 09.10.2017r. a zakończyły się 18.06.2017r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela Pani Marty Kwaśniewskiej-Kobylarczyk. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w Sali 2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji w poniedziałki w godz. 7.30 – 9.00.
Zajęcia 12.03.2018 odbyły się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Zajęcia on-line z obszaru budownictwo

Na zajęcia on-line z budownictwo uczęszczało 15 uczestników (w tym 0 kobiety) zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 2311.2017 z dnia 13 września 2017r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.
Zajęcia rozpoczęły się w dniu 05.10.2017r. a zakończyły się 07.06.2018r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela Pana Dawida Kosakowskiego. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.
Zajęcia odbywały się w ZSP w Zakliczynie w Sali 2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji w czwartki w godz. 7.30 – 9.00.
Zajęcia 21.12.2017 odbyły się na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej w Krakowie.

 

Rok szkolny 2016/2017

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” I edycja

logo

Zajęcia on–line z obszaru żywność

Na zajęcia on –line z żywność uczęszczało 18 uczestników (w tym 10 kobiet)- uczniów Technikum zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 1733.2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.

Zajęcia rozpoczęły się w dniu  13.02.2017r.  a zakończyły się 22.06.2017 r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela Pani Marty Kwaśniewskiej - Kobylarczyk. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.

Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w Sali 2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji  w poniedziałki w godz. 7.30 – 9.00.

Zajęcia 20.03.2017 odbyły się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

 

 Zajęcia on–line z obszaru budownictwo

Na zajęcia on–line z budownictwo uczęszczało 20 uczestników (w tym 3 kobiety) zakwalifikowanych zgodnie z kryteriami rekrutacji do projektu określonymi w regulaminie przyjętym Uchwałą nr 1733.2017 z dnia 18 stycznia 2017r. przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego.

Zajęcia rozpoczęły się w dniu  16.02.2017 r.  a zakończyły się 08.06.2017 r. Zajęcia odbywały się w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Na zajęciach zapewniony był udział nauczyciela Pana Dawida Kosakowskiego. Na zajęciach realizowane były tematy zgodnie ze scenariuszami opracowanymi przez pracowników akademickich.

Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie w Sali 2 wyposażonej w sprzęt multimedialny do prowadzenia wideokonferencji  w czwartki w godz. 7.30 – 9.00.

Zajęcia 27.04.2017 odbyły się na Politechnice Krakowskiej w Krakowie.

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?