planlekcji4

WAŻNY KOMUNIKAT!

Opublikowano: wtorek, 24 marzec 2020

Od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia edukacyjne będą obowiązkowo realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25.03.2020 r. zacznie obowiązywać zmodyfikowany plan lekcji. Można się z nim zapoznać na stronie internetowej szkoły.

Proszę, aby uczniowie w miarę możliwości starali się „równo z dzwonkiem” być gotowym do pracy „zdalnej”, zapoznali się z tematem lekcji i wykonali polecania nauczycieli.

Aktywność uczniów w nauczaniu on-line będzie oceniana. Nauczyciele będą organizować różnego rodzaju zadania, sprawdziany, quizy, które będą podlegać ocenie. Przesłane przez ucznia do oceny zadanie zostaje zarchiwizowane, dzięki czemu może być, podobnie jak sprawdzian na kartce, udostępniony do wglądu rodzicom.

Konsultacje nauczycieli z rodzicami będą możliwe za pośrednictwem poczty mailowej lub komunikatora Messenger.(KM)

 

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?