planlekcji4

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

Opublikowano: poniedziałek, 06 wrzesień 2021

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów technikum i branżowych szkół I stopnia.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 17 września 2021 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są na stronie: www.mistrzowiewzawodzie.pl, w zakładce Dokumenty – Regulamin rekrutacji.

1. Kurs zawodowy: kuchnie świata (1)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

2. Kurs zawodowy: kuchnie świata (2)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

3. Kurs zawodowy: Kurs carvingu

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów - ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 16 godz.

4. Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 33 godz.

5. Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej (1)

 • Uczestnicy kursu – 8 uczniów - ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

6. Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej (2)

 • Uczestnicy kursu – 8 uczniów - ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

7. Kurs zawodowy: cukierniczy

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 30 godz.

8. Kurs zawodowy: kurs spawania MIG/MAG (wraz z egzaminem)*

 • Uczestnicy kursu – 6 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 145 godz.
  * uczeń musi być pełnoletni;
  * uczeń wykonuje na własny koszt badania lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie i dostarcza zaświadczenie do biura projektu przed rozpoczęciem kursu

9. Kurs zawodowy: kurs AutoCAD (wraz z egzaminem)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

10. Kurs zawodowy: kurs zbrojarz

 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 80 godz.

11. Kurs zawodowy: kurs brukarz

 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 60 godz.

12. Kurs zawodowy: kurs robót posadzkarsko-okładzinowych

 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 60 godz. (GŻ)

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?