planlekcji4

REKRUTACJA DO PROJEKTU „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II”

Opublikowano: czwartek, 09 wrzesień 2021

Rekrutacja na zajęciach on-line przeprowadzanych w ramach komponentu
Małopolskiej Chmury Edukacyjnej
w ramach projektu
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”
Edycja VI - Rok szkolny 2021/2022 

 

W ramach realizacji projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów, prowadzone będą w naszej szkole zajęcia on-line w obszarze „Żywność”.

Celem projektu w zakresie komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej jest zapewnianie uczniom techników możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych; wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi, a uczelniami poprzez realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów oraz zwiększenie motywacji do kontynuowania nauki. (MK-K)

Rekrutacja trwa do 16.09.2021r.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są poniżej:

Regulamin rekrutacji

Załącznik 1a Formularz zgłoszeniowy do projektu

Załącznik 1b Formularz potrzeb do projektu

Załącznik 3 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik 4 - Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik 5 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Załącznik 6 Oświadczenie o utrwaleniu i rozpowszechnianiu wizerunku uczestnika projektu

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?