planlekcji4

  • slide_1n
  • slide_7n
  • slide_2n
  • slide_6n
  • slide_4n
  • slide_3n
  • slide_5n

NABÓR NA ZAJĘCIA ON–LINE W OBSZARACH: ŻYWNOŚĆ I BUDOWNICTWO

Opublikowano: piątek, 09 wrzesień 2022

Nabór uczestników na zajęcia on-line VII edycji w ramach komponentu
Małopolskiej Chmury Edukacyjnej
w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.
Zajęcia on –line w obszarach: żywność i budownictwo

W dniu 7 września rozpoczyna się nabór uczestników na zajęcia on-line VII edycji w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Zajęcia on –line są jedną z form wsparcia realizowanych w ramach komponentu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w projekcie pn.„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Siódma edycja zajęć on -line rozpocznie się we wrześniu 2022 roku. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa zawiera wszystkie kryteria określające możliwość udziału w zajęciach.

W obecnej edycji w naszej szkole prowadzone będą zajęcia on-line z obszaru:

* żywność i budownictwo dla uczniów/uczennic Technikum w ZSP Zakliczyn.

W ramach przedmiotowego projektu w każdej grupie może znaleźć się co najmniej 15uczniów/ uczennic związanych z danym obszarem. Zajęcia on- line

- w obszarze żywność prowadzone będą przez pracowników akademickich Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

- w obszarze budownictwo

przez pracowników akademickich Politechniki Krakowskiej.

Uczniowie co najmniej jeden raz w roku szkolnym odbędą zajęcia bezpośrednio na uczelni, na które zapewniony będzie transport. Na zajęciach zapewniony będzie udział nauczycieli przedmiotów związanych z obszarem tematycznym. W ramach jednego roku szkolnego przewiduje się realizację 30 godzin zajęć on-line, w każdym z zadeklarowanych przez szkołę obszarów tematycznych. Harmonogram zajęć on-line w danym obszarze tematycznym będzie ustalany każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć przez nauczycieli akademickich.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszystkie niezbędne do realizacji zadań i osiągnięcia celów materiały i pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy zostaną zapewnione w ramach   projektu. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz uczestnictwa w zajęciach. (MK-K)

Niezbędnych informacji udzielają pani Marta Kwaśniewska-Kobylarczyk i pan Dawid Kosakowski

Regulamin_rekrutacji edycja VII rok szkolny 2022_2023

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia

Zgłoszenie specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności

Deklaracja (oświadczenie) uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu

Zakres danych osobowych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody_braku zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?