planlekcji4

  • Slide_1
  • Slide_7
  • Slide_4
  • Slide_3
  • Slide_6
  • Slide_2
  • Slide_5

EGZAMIN Z KWALIFIKACJI - PRZYPOMINAMY!

Opublikowano: wtorek, 05 luty 2019

Termin składania deklaracji do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2019r. mija 18 lutego 2019r.

Uczeń zasadniczej szkoły zawodowej i technikum oraz uczeń i słuchacz szkoły policealnej, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.


Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, technikum lub szkoły policealnej, który zamierza przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi szkoły, którą ukończył, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. (JŚ)

Schemat dotyczący miejsca składania dokumentów przez zdających

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120554691

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?