planlekcji4

ZARZĄDZENIA DYREKTORA - ZDALNE NAUCZANIE

Opublikowano: sobota, 25 kwiecień 2020

Poniżej zamieszczam zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny oraz w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w sprawie organizacji realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Krzysztof Małek

Zarządzenie nr 7 w sprawie zasad zaliczania do wymiaru

Zarządzenie nr 9. w sprawie ustalenia warunków egzaminów

Zarządzenie nr 9. zał.1_egz poprawkowy

Zarządzenie nr 9. zał.2_egz klasyfikacyjny

Zarządzenie nr 9. zał.3_sprawdzian wiedzy

Zarządzenie nr 10 w sprawie organizacji realizacji zadań

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?