planlekcji4

  • slide_1n
  • slide_2n
  • slide_6n
  • slide_4n
  • slide_3n
  • slide_5n

Fundacji ABP. Jerzego Ablewicza

Opublikowano: poniedziałek, 17 grudzień 2018

Stypendyści Fundacji Jerzego Ablewicza w roku  szkolnym 2020/2021

 

Stypendyści Fundacji Jerzego Ablewicza w roku  szkolnym 2019/2020

 

 

Stypendyści Fundacji Jerzego Ablewicza w roku  szkolnym 2018/2019

 

Natalia Haraf – kl. 1TG
Patrycja Musiał- kl. 3TTM
Adrian Padoł – kl. 3TB
Weronika Stanuch- kl.3TTM
Jakub Tabiś- kl. 1LO
Krystian Tokarz- kl. 4TB

 

 

 Ogólne informacje o stypendium:

Stypendium z Fundacji Imienia Jerzego Ablewicza mogą uzyskać uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, którzy spełnią następujące warunki:

a) średnia ocen 4,8 w szkole podstawowej i gimnazjum, natomiast 4,5 w szkole ponadgimnazjalnej w każdym semestrze nauki przy założeniu, że żadna z uzyskanych ocen z poszczególnych przedmiotów nie jest oceną dopuszczającą lub niedostateczną;

b) Śródroczna i końcoworoczna ocena z zachowania nie może być poprawna, nieodpowiednia lub naganna;

c) udokumentowane inne formy aktywności ucznia (zaangażowanie w życie parafii, udział w olimpiadach, konkursach, wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie);

Szczegóły otrzymania stypendium określa regulamin dostępny na stronie: http://www.fundacja.diecezja.tarnow.pl (w zakładce regulamin).

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?