planlekcji4

 • slide_1n
 • slide_2n
 • slide_6n
 • slide_4n
 • slide_3n
 • slide_5n

Mistrzowie w zawodzie II

Opublikowano: poniedziałek, 17 grudzień 2018
AKTUALNOŚCI w roku szkolnym 2021/2022
 

09.05.2022

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na staże zawodowe dla uczniów technikum i liceum ogólnokształcącego oraz praktyki zawodowe dla uczniów branżowej szkoły I stopnia.

Staże i praktyki zawodowe trwają 150 godzin/4 tygodnie. Po realizacji stażu/praktyki uczeń/uczennica wnioskuje o stypendium w wysokości  1 700,00 zł.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://mistrzowiewzawodzie.pl/ w zakładce “Dokumenty” oraz na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie.

Staże i praktyki będą realizowane w terminach: 4-29 lipca lub 1-29 sierpnia 2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie lub u szkolnych liderów do dnia 20 maja 2022 r.

Ilość miejsc ograniczona!

CKZiU Tuchów – 25

ZSP Zakliczyn - 28

ZSP Ryglice – 16

ZSOiZ Ciężkowice – 19

ZSLiT Wojnicz – 10

ZSP Żabno – 10

ZSOiZ Gromnik – 13

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

 

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów technikum i branżowych szkół I stopnia.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 17 września 2021 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są na stronie: www.mistrzowiewzawodzie.pl, w zakładce Dokumenty – Regulamin rekrutacji.

1. Kurs zawodowy: kuchnie świata (1)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

2. Kurs zawodowy: kuchnie świata (2)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

3. Kurs zawodowy: Kurs carvingu

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów - ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 16 godz.

4. Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 33 godz.

5. Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej (1)

 • Uczestnicy kursu – 8 uczniów - ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

6. Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej (2)

 • Uczestnicy kursu – 8 uczniów - ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

7. Kurs zawodowy: cukierniczy

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 30 godz.

8. Kurs zawodowy: kurs spawania MIG/MAG (wraz z egzaminem)*

 • Uczestnicy kursu – 6 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 145 godz.
  * uczeń musi być pełnoletni;
  * uczeń wykonuje na własny koszt badania lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie i dostarcza zaświadczenie do biura projektu przed rozpoczęciem kursu

9. Kurs zawodowy: kurs AutoCAD (wraz z egzaminem)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

10. Kurs zawodowy: kurs zbrojarz

 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 80 godz.

11. Kurs zawodowy: kurs brukarz

 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 60 godz.

12. Kurs zawodowy: kurs robót posadzkarsko-okładzinowych

 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 60 godz. (GŻ)
 
 
AKTUALNOŚCI w roku szkolnym 2020/2021
 

REKRUTACJA NA STAŻE/PRAKTYKI ZAWODOWE
17.05.2021 r.

W ramach project „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na: staże zawodowe dla uczniów technikum i liceum ogólnokształcącego oraz praktyki zawodowe dla uczniów branżowej szkoły I stopnia.

Staże i praktyki zawodowe trwają 150 godzin. Po realizacji stażu/praktyki uczeń/uczennica wnioskuje o stypendium w wysokości  1 700,00 zł.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce “Dokumenty” na stronie internetowej projektu oraz na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie.

Staże i praktyki będą realizowane w terminach: 5-30 lipiec oraz 2-27 sierpień 2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie lub u szkolnych liderów wymienionych w zakładce “Kadra” do dnia 28 maja 2021 r.

Ilość miejsc ograniczona!

CKZiU Tuchów – 25

ZSP Zakliczyn - 42

ZSP Ryglice – 30

ZSOiZ Ciężkowice – 20

ZSLiT Wojnicz – 10

ZSP Żabno – 10

ZSOiZ Gromnik - 10

Dokumenty do pobrania

 
 

REGULAMIN REKRUTACJI MwZ II zmiana z dnia 8.03.21

Aneks nr 1 z dnia 08.03.2021

 

W związku z niewystarczającą liczbą kandydatów na kursy zawodowe prowadzone w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja międzyszkolna na niżej wymienione kursy dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Tarnowskiego.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 12 lutego 2021 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są
w zakładce Dokumenty.

Wykaz kursów dla uczniów poszczególnych szkół:

 

1. Kurs zawodowy: kurs wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem + egzamin

 • Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie lub innej szkole realizującej projekt
 • Wymiar zajęć: nie mniej niż teoretycznych - 28, praktycznych – 10
 • Uczestnik kursu musi być pełnoletni
 • Uczestnicy kursu – 3 uczniów (miejsce składania formularzy: ZSP Żabno)

2. Kurs zawodowy: prawo jazdy kat B

 • Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne dla uczniów będą się odbywały
  w CKZiU w Tuchowie i w ZSP w Zakliczynie lub innej szkole realizującej projekt
 • Wymiar zajęć: określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
  i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r sprawie szkolenia osób ubiegających się
  o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
 • Uczestnik kursu musi być pełnoletni lub do osiągnięcia pełnoletności brakuje mu maksymalnie 3 miesiące (tj. osiągnie pełnoletność najpóźniej 31 maja)
 • Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za egzamin państwowy
 • Uczestnicy kursu – 16 uczniów
  (miejsce składania formularzy: ZSP Zakliczyn - 5, ZSOiZ Ciężkowice - 9, ZSOiZ Gromnik - 2)

3. Kurs zawodowy: kurs spawania MIG/MAG (wraz z egzaminem)*

 • Uczestnicy kursu – 4 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 112 godz.
 • miejsce składania formularzy: ZSP Żabno

* uczeń musi być pełnoletni;
* uczeń wykonuje na własny koszt badania lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do uczestniczenia w kursie i dostarcza zaświadczenie do biura projektu przed rozpoczęciem kursu

 1. REGULAMIN REKRUTACJI
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 3. DEKLARACJA UCZESTNICTWA
 4. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
 5. ZGODA_WIZERUNEK
 

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Tarnowskiego.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 5 lutego 2021 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.
Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Wykaz kursów dla uczniów poszczególnych szkół:

 1. Kurs zawodowy (1): kurs barmański

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.
 • Uczestnik kursu musi być pełnoletni

2. Kurs zawodowy (2): kurs barmański

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.
 • Uczestnik kursu musi być pełnoletni

3. Kurs zawodowy (1): kurs baristy

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 25 godz.
 • Uczestnik kursu musi mieć ukończone 16 lat

4. Kurs zawodowy (2): kurs baristy

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 25 godz.
 • Uczestnik kursu musi mieć ukończone 16 lat

5. Kurs zawodowy: kurs wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem + egzamin

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie lub innej szkole realizującej projekt
 • Wymiar zajęć: nie mniej niż teoretycznych - 28, praktycznych – 10
 • Uczestnik kursu musi być pełnoletni

6. Kurs zawodowy: kurs operatora koparkoładowarki, wszystkie w III klasie uprawnień + egzamin

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie lub w ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: nie mniej niż teoretycznych - 52, praktycznych – 82
 • Uczestnik kursu musi być pełnoletni

7. Kurs zawodowy: prawo jazdy kat B

 • Uczestnicy kursu – 20 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne dla uczniów będą się odbywały
  w CKZiU w Tuchowie i w ZSP w Zakliczynie lub innej szkole realizującej projekt
 • Wymiar zajęć: określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
  i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r sprawie szkolenia osób ubiegających się
  o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
 • Uczestnik kursu musi być pełnoletni lub do osiągnięcia pełnoletności brakuje mu maksymalnie 3 miesiące (tj. osiągnie pełnoletność najpóźniej 31 maja)
 • Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za egzamin państwowy

8. Kurs zawodowy: animator czasu wolnego

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 50 godz.
 • Uczestnik kursu musi być pełnoletni

9. Kurs zawodowy: pilot wycieczek

 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 50 godz.
 • Uczestnik kursu musi być pełnoletni

10. Kurs zawodowy: rezydent turystyczny

 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 37 godz.
 • Uczestnik kursu musi być pełnoletni

Uczniów zainteresowanych kursami zapraszamy do szkoły dn. 26.01.2021 r. od godz. 10:00 – 18:00 (sala nr 22, 23, 24 i 25)  lub w dn. 29.01.2021 r. od godz. 9:00 – 12:00 (te same sale), w celu odebrania dokumentów do uzupełnienia. Osoby, które mają możliwość wydrukowania dokumentów w domu, prosimy o uzupełnienie i podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego (uczniowie niepełnoletni).

W szkole prosimy o przestrzeganie obowiązujących procedur sanitarnych i używanie własnego, niebieskiego długopisu. (GŻ)

Regulamin Rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika

Zgoda-wizerunek

 

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów technikum i branżowych szkół I stopnia.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 29 stycznia 2021 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Wykaz kursów:

 1. Kurs zawodowy: kuchnie świata
 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.
 1. Kurs zawodowy: Kurs carvingu
 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 16 godz.
 1. Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem
 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 33 godz.
 1. Kurs zawodowy (1): Obsługa kasy fiskalnej
 • Uczestnicy kursu – 8 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.
 1. Kurs zawodowy (2): Obsługa kasy fiskalnej
 • Uczestnicy kursu – 8 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.
 1. Kurs zawodowy: cukierniczy
 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 30 godz.
 1. Kurs zawodowy: kurs spawania MIG/MAG (wraz z egzaminem)*
 • Uczestnicy kursu – 6 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 145 godz.     

* uczeń musi być pełnoletni;
* uczeń wykonuje na własny koszt badania lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do uczestniczenia w kursie i dostarcza zaświadczenie do biura projektu przed rozpoczęciem kursu

 1. Kurs zawodowy: kurs AutoCAD (wraz z egzaminem)
 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.
 1. Kurs zawodowy: kurs zbrojarz
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 80 godz.
 1. Kurs zawodowy: kurs brukarz
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 60 godz.
 1. Kurs zawodowy: kurs robót posadzkarsko-okładzinowych
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 60 godz.

Uczniów zainteresowanych kursami zapraszamy do szkoły dn. 21.01.2021 r. od godz. 16:00 – 18:00
(sala nr 22, 23, 24 i 25)  lub w dn. 22.01.2020 r. od godz. 9:00 – 12:00 (te same sale), w celu odebrania dokumentów do uzupełnienia. Osoby, które mają możliwość wydrukowania dokumentów w domu, prosimy o uzupełnienie i podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego (uczniowie niepełnoletni).

W szkole prosimy o przestrzeganie obowiązujących procedur sanitarnych i używanie własnego, niebieskiego długopisu.

Rekrutacja na kolejne kursy rozpocznie się już 25 stycznia i potrwa do 5 lutego 2021 r. (GŻ)

 

Regulamin Rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika

Zgoda-wizerunek

 

Rekrutacja na dokształcanie zawodowe nauczycieli

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy i egzaminy mistrzowskie/czeladnicze dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Formularze rekrutacyjne należy składać do 9 października 2020 r. do sekretariatu CKZiU w Tuchowie lub biura projektu w CKZiU w Tuchowie, ul. Reymonta 19.

Więcej informacji:

http://mistrzowiewzawodzie.pl/2020/09/25/rekrutacja-na-doksztalcanie-zawodowe-nauczycieli-3/

 
AKTUALNOŚCI w roku szkolnym 2019/2020
 

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
od 16.06. – 29.06.2020 roku prowadzona jest rekrutacja na staże i praktyki zawodowe dla uczniów.

Spotkanie organizacyjne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie odbędzie się
w czwartek 18.06.2020 r. o godz. 930 w sali nr 24.

Więcej informacji na stronie: http://mistrzowiewzawodzie.pl/

Prosimy o przestrzeganie obowiązujących procedur sanitarnych i używanie własnego długopisu

 
 
 
1 stycznia 2020 roku rozpoczęliśmy realizację projektu "Mistrzowie w zawodzie II". Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR. Jego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w branżach turystyczno-gastronomicznej oraz budowlanej poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli w postaci zwiększenia wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych.         

W ramach projektu przewidziane są staże/praktyki zawodowe, kursy zawodowe (w tym nadające kwalifikacje) dla uczniów/uczennic technikum oraz branżowych szkół I stopnia, a także dla nauczycieli/lek przedmiotów zawodowych.

Ponadto zmodernizowane i wyremontowane zostaną pracownie: spawalnictwa w CKZiU w Tuchowie oraz AutoCAD w ZSP w Zakliczynie. W Tuchowie zostanie utworzona nowa pracownia przygotowywania i ekspedycji śniadań, a także budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym montaż windy, platformy do transportu osób na wózku inwalidzkim, dostosowanie łazienki.

W ramach realizacji projektu powstanie nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu poprzez zakup sprzętu, urządzeń i pomocy technodydaktycznych do pracowni i warsztatów szkolnych - CKZiU Tuchów: pracownia spawalnictwa, przygotowywania i espedycji śniadań; ZSP Zakliczyn: pracownia AutoCAD, gastronomiczna, zbrojarza, brukarza, posadzkarsko-okładzinowa; ZSP Żabno: pracownia obsługi gości; ZSOiZ Ciężkowice: pracownia cukierniczo-gastronomiczna; ZSLiT Wojnicz: pracownia carvingu.

okres realizacji projektu: 01.01.2020 - 31.08.2023
całkowita wartość projektu: 5 135 967,79 zł
w tym dofinansowanie UE: 4 365 572,62 zł

szkoły biorące udział w projekcie:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie - Realizator
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku
 
 
 
AKTUALNOŚCI w roku szkolnym 2018/2019
 
 
 
 
 
 
 

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?