planlekcji4

  • slide_1n
  • slide_2n
  • slide_6n
  • slide_4n
  • slide_3n
  • slide_5n

Prezesa Rady Ministrów

Opublikowano: poniedziałek, 17 grudzień 2018

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2022/2023

Aleksandra Cudek  3 TB

Weronika Pochroń  4 TOT

Sandra Stępek  4 LO

 

 

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019/20120

 

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2018/2019

 

Natalia Pawłowska kl. 3LO średnia ocen: 5,25

Krystian Tokarz kl. 4TB średnia ocen: 5,29 (tytuł laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Budowlanej)

 

 

 Ogólne informacje o stypendium

Kandydata do stypendium – tylko jednego – typuje  każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdej szkoły: LO- 1, technikum - 1).

Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90 h ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz musi być uczniem danej szkoły jeszcze w roku szkolnym, na który będzie przyznawane stypendium.

Zgodnie z art.90 h ustawy o systemie oświaty, stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre. Z powyższego sformułowania wynika, że aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z wyżej  podanych warunków.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890),
  • art. 90 h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017, poz. 2198  ze zm.).

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?