planlekcji4

  • slide_1n
  • slide_2n
  • slide_6n
  • slide_4n
  • slide_3n
  • slide_5n

Rady Powiatu Tarnowskiego

Opublikowano: poniedziałek, 17 grudzień 2018

Stypendyści  Rady Powiatu Tarnowskiego w roku szkolnym 2020/2021

 

Stypendyści  Rady Powiatu Tarnowskiego w roku szkolnym 2019/2020

 

Stypendyści  Rady Powiatu Tarnowskiego w roku szkolnym 2018/2019

Kamila Biel - 2LO
Wojciech Górski - 4TB
Izabela Kot- 4TB
Justyna Krzyżak- 2LO
Katarzyna Matras - 3TG
Kinga Mikosz- 4TTM
Natalia Nawalaniec – 2LO
Łukasz Ojczyk- 4TB
Natalia Pawłowska- 3LO
Kamila Podobińska- 2LO
Dominik Szczepański- 2TBG
Krystian Tokarz- 4TB

Ogólne informacje o stypendium

Stypendium stanowi formę pomocy materialnej dla najzdolniejszych uczniów szkół Powiatu Tarnowskiego oraz studentów – wyłącznie mieszkańców Powiatu Tarnowskiego ziemskiego. Stypendium za szczególne osiągnięcia przyznawane jest uczniom, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz  sportu. Przyznawane jest ono jednorazowo na okres roku szkolnego niezależnie od sytuacji materialnej  kandydata. Jest to wyróżnienie indywidualne dla ucznia, którego zdolności izainteresowania wykraczają poza program szkoły.

 O stypendium mogą ubiegać się :

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego

- studenci szkół wyższych , studiujący w trybie dziennym na uczelniach publicznych do 25 roku życia.

Stypendium może być przyznane uczniowi po spełnieniu  jednego z poniższych warunków :

- po pierwszym roku nauczania  za osiągnięcie średniej ocen za poprzedni rok szkolny co najmniej 5,0

-w dziedzinie nauki - finalistom i laureatom olimpiad przedmiotowych oraz laureatom konkursów z na szczeblu co najmniej wojewódzkim, organizowanym przez KO oraz MEN,

- w dziedzinie kultury i sztuki - finalistom laureatom olimpiad przedmiotowych oraz laureatom konkursów z na szczeblu co najmniej wojewódzkim, organizowanym przez KO oraz MEN,

- w dziedzinie sportu-medalistom zawodów co najmniej ogólnopolskich

Szczegóły na stronie : https://bip.malopolska.pl/sptarnow

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?