planlekcji4

  • slide_1n
  • slide_2n
  • slide_6n
  • slide_4n
  • slide_3n
  • slide_5n

Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Opublikowano: środa, 28 kwiecień 2021

 

AKTUALNOŚCI

W związku z otrzymaniem przez Powiat Tarnowski  Grantu 3 w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne RPO WM na lata 2014-2020,  rozpoczyna się  rekrutacja uczestników  na zajęcia indywidualne i grupowe „Rozwiązywanie problemów” - działania wspomagające psychologicznie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych i rozwijaniu zainteresowań. Adresatami grantu są uczniowie Liceum Ogólnokształcącego ze szkół Powiatu Tarnowskiego.

Formularze rekrutacyjne należy składać do 02 stycznia 2023 r.  u szkolnych liderów (Joanna Dobrzańska) lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie. Grant 3 realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. (JD)

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

 

Sprzęt komputerowy

Z przyjemnością informujemy o pozyskaniu sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego pn.: Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, typ projektu A granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny GRANT 1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 finansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19

Komputery zostaną użyczone nauczycielom w celu umożliwienia im prowadzenia zajęć w trybie zdalnym oraz potrzebującym uczniom w celu umożliwienia im wykonywania efektywniej nauki zdalnej. Działanie projektowe wpłynie pozytywnie na likwidację ograniczeń uniemożliwiających zdobywanie wiedzy przez uczniów, którzy mają problem z dostępem do narzędzi do pracy on-line.

Projekt jest w 100% dofinansowany, w tym z Unii Europejskiej (85%) i Budżetu Państwa (15%).

 

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?