planlekcji4

 • slide_1n
 • slide_2n
 • slide_6n
 • slide_4n
 • slide_3n
 • slide_5n

„BĄDŹ EKO – KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH WŚRÓD UCZNIÓW”

Opublikowano: piątek, 28 sierpień 2020

Rok szkolny 2023/2024

KONKURSY EKOLOGICZNE W RAMACH PROJEKTU „BĄDŹ EKO V”

5 września br. rozpoczyna się rekrutacja na formy wsparcia w ramach projektu: „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów V” realizowany jest w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy udziale wkładu własnego Powiatu Tarnowskiego:

Zajęcia i warsztaty ekologiczne – prowadzone w każdej szkole oddzielnie zarówno w salach szkolnych szkół ponadpodstawowych jak i w terenie. Zostanie przeprowadzone 10 uczniów/placówkę oświatową/ 16 godz./rok szkolny 2023/2024: Realizacja zajęć i warsztatów ekologicznych w klasie i w terenie: X 2023 – V 2024. Poprzez uczestnictwo w zajęciach ekologicznych i warsztatach, uczn. będą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju, prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, circular economy, ochrony klimatu, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony i zachowania różnorodności biologicznej oraz prawidłowe prowadzenie gospodarki na obszarach prawem chronionych, w tym obszarach Natura 2000, zapobieganie powstawania odpadów i zwiększenie retencji wody.

Wyjazd do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jastrzębi przeprowadzenie przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego prelekcji i zajęć terenowych na temat ptaków występujących w obrębie Pogórzy wraz z obserwacją ptaków w ich środowisku naturalnym z użyciem lornetek oraz do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach- realizacja programu zwiedzania stałej ekspozycji wraz z przejściem ścieżką edukacyjną w koronach drzew i Parku Zdrojowego w Ciężkowicach. Planowany termin V-VI 2024 r.

Rekrutacja odbywa się przez 10 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia ogłoszenia danej edycji rekrutacji na stronie internetowej Powiatu Tarnowskiego. Przez wyczerpanie miejsc rozumie się stworzenie oddzielnie dla każdej szkoły listy zakwalifikowanych i ewentualnie listy rezerwowej. Limity miejsc:

    1)   Zajęcia i warsztaty ekologiczne

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach -10 uczniów,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku -10 uczniów,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach -10 uczniów,
 • Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu -10 uczniów,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie-10 uczniów,
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie – 10 uczniów,
 • Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie -10 uczniów,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie– 10 uczniów,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dwudniakach – 10 uczniów

2) Wyjazd do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jastrzębi oraz do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach wraz z przejściem ścieżką edukacyjną w koronach drzew i Parku Zdrojowego w Ciężkowicach

 • ZSOiZ Ciężkowice (15 uczn)
 • ZSOiZ Gromnik (15 uczn)
 • ZSP Zakliczyn (10 uczn)
 • LO Tuchów (15 uczn)
 • CKZiU Tuchów (15 uczn)
 • ZSP Ryglice (15 uczn)
 • ZSLiT Wojnicz (10 uczn)
 • ZSP Żabno (15 uczn)
 • SOSW Wierzchosławice (15 uczn)

Termin II edycji rekrutacji do projektu od 5 września do 15 września 2023 roku.

Realizacja projektu zaplanowana jest od 01.03.2023 r. do 28.02.2025 r. Udział w projekcie jest bezpłatny. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w Regulaminie uczestnictwa.

Regulamin uczestnictwa w projekcie

 

Rok szkolny 2022/2023

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

MAŁE KROKI KU WIĘKSZEJ OCHRONIE ŚRODOWISKA – Akcja Nakrętka w ramach projektu „Bądź EKO V”

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

WYJAZD EDUKACYJNY W RAMACH PROJEKTU „BĄDŹ EKO V”

W dniu 01.03.2023 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn.: „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów V” z zakresu edukacji ekologicznej w latach 2022-2025 na terenie województwa małopolskiego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej uczniów i mieszkańców gmin oraz wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju poprzez edukację ekologiczną.

Projekt skierowany jest do uczniów 8 szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego tj.

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach,

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie,

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku,

Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu,

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach,

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie,

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie,

Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie

oraz dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wierzchosławicach – Dwudniakach.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

 

1. Zajęcia i warsztaty ekologiczne dla uczniów w ZSP Żabno, ZSP Ryglice, CKZiU Tuchów, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, SOSW w Wierzchosławicach-Dwudniakach.

2. Wyjazdy edukacyjne, prelekcje i warsztaty terenowe, m.in:

 • wyjazd do Ogrodu botanicznego w Krakowie i Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ w Krakowie,
 • wyjazd do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jastrzębi i Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ścieżki w koronach drew oraz Parku Zdrojowego w Ciężkowicach,
 • wyjazd do arboretum w Lusławicach oraz na Ścieżkę Przyrodniczo-Leśną w Wierzchosławicach.

3. Prelekcje i warsztaty przyrodnicze przeprowadzone w szkołach przez Partnerów:

 • z leśnikami i edukatorami Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział w Tarnowie (uczn. z ZSP Zakliczyn, ZSP Ryglice, ZSLiT Wojnicz, ZSP Żabno, CKZiU Tuchów, LO Tuchów, ZSOiZ Gromnik i ZSOiZ Ciężkowice, SOSW Wierzchosławice)
 • z pszczelarzem z Pasieki "Złota Kuszka" (uczn. ZSOiZ Ciężkowice, ZSOiZ Gromnik, ZSP Zakliczyn, CKZiU Tuchów, ZSLiT Wojnicz, ZSP Ryglice, SOSW Wierzchosławice)
 • z instruktorem wędkarstwa Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie (ZSOiZ Ciężkowice, ZSP Zakliczyn, LO Tuchów, ZSP Żabno, ZSLiT Wojnicz, SOSW Wierzchosławice)
 • w oczyszczalni z przedstawicielem firmy „Dorzecze Białej” (uczn. CKZiU Tuchów i LO Tuchów)

4. Kampania informacyjno – promocyjna Bądź EKO w ZSP Żabno, ZSP Ryglice, CKZiU Tuchów, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, SOSW w Wierzchosławicach-Dwudniakach:

Akcje ekologiczne:

 • Akcja „Zielona szkoła”- tworzenie miejsc obserwacji przyrody, ścieżek sensorycznych, akcja sadzenia drzew, krzewów, kwiatów, traw w otoczeniu szkoły lub ukwiecenie szkolnych korytarzy i klas
 • Akcja „Nakrętka” - akcja zbierania nakrętek
 • Akcja „Zbiórka odpadów” - zbiórka zużytych baterii, elektrośmieci, telefonów, opakowań PET, makulatury, itp., realizowana w partnerstwie z Firmą Your Partner Sp. z o.o.
 •  Akcja „Sprzątanie Świata” realizowana w partnerstwie z Firmą Your Partner Sp. z o.o.

Konkursy z nagrodami:

 •  Konkurs fotograficzny „Najpiękniejszy Krajobraz Powiatu Tarnowskiego” – 2023/2024 oraz „JA i moja EKOLOGIA” – 2024/2025
 • Konkurs GRA planszowa wielkoformatowa z pytaniami o tematyce ekologicznej, przyrodniczej
 •  Konkurs TEST EKOLogiczny

Dla najlepszych uczniów biorących udział w konkursach przewiduje się nagrody.

 • Kampania edukacyjna „Szkoła w trosce o środowisko” w internecie na stronach szkół i PT oraz fb oraz podczas spotkań podsumowujących w szkołach. Spot dobre rady działań ekologicznych dla uczniów i mieszkańców gmin.

W celu wspólnej realizacji projektu zaplanowano współpracę z:

 • Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział Tarnów,
 • Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie,
 • Centrum Usług Turystycznych i Komunalnych w Ciężkowicach
 • Firmą Your Partner Sp. z o.o. ul.
 • Pasieką „Złota Kuszka” Piotr Łosiński
 • Spółką Komunalną “Dorzecze Białej” Sp. z o.o.

Realizacja projektu zaplanowana jest od 01.03.2023 r. do 28.02.2025 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja uczestników do projektu oraz konkursów w ramach „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów IV” będzie realizowana zgodnie z Harmonogramem zaplanowanych działań w okresie realizacji.

Więcej informacji oraz regulamin rekrutacji zostanie opublikowany w późniejszym terminie na stronach szkół oraz Powiatu Tarnowskiego. (WN)

Regulamin uczestnictwa

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU BĄDŹ EKO IV (14.10.2022 r.)

 

 WYCIECZKA EDUKACYJNA W RAMACH PROJEKTU BĄDŹ EKO IV (23.09.2022 r.)

 

W dniu 16.05.2022 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn.: „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów IV” z zakresu edukacji ekologicznej, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska u uczniów poprzez edukację ekologiczną nt. ochrony powietrza, klimatu, wód, właściwą gospodarkę odpadami oraz ochrony różnorodności biologicznej.

Projekt skierowany jest do uczniów 8 szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego tj.

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach,

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie,

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku,

Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu,

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach,

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie,

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie,

Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie

oraz dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wierzchosławicach – Dwudniakach.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

1. Zajęcia i warsztaty ekologiczne dla uczniów w ZSP Żabno, ZSP Ryglice, CKZiU Tuchów, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, SOSW w Wierzchosławicach-Dwudniakach.

2. Wyjazdy edukacyjne, prelekcje i warsztaty terenowe, m.in:

 • wyjazd do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Jastrzębi i Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach,
 • wyjazd do Ośrodka Edukacji Ekologicznej na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w gminie Rzepiennik Strzyżewski oraz do Parku Zdrojowego w Ciężkowicach

3. Prelekcje i warsztaty przyrodnicze przeprowadzone w szkołach przez Partnerów:

 • z leśnikami i edukatorami Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział w Tarnowie (180 uczn. z ZSP Zakliczyn, ZSP Ryglice, ZSLiT Wojnicz, ZSP Żabno, CKZiU Tuchów, LO Tuchów, ZSOiZ Gromnik i ZSOiZ Ciężkowice)
 • z pszczelarzem z Pasieki "Złota Kuszka" (20 os. z SOSW w Wierzchosławicach)
 • z instruktorem wędkarstwa Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie (70 uczn. ZSP Zakliczyn, LO Tuchów, SOSW w Wierzchosławicach).

4. Kampania informacyjno – promocyjna Bądź EKO w ZSP Żabno, ZSP Ryglice, CKZiU Tuchów, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, SOSW w Wierzchosławicach-Dwudniakach:

 • Akcja „Zielona szkoła”- tworzenie miejsc obserwacji przyrody, ścieżek sensorycznych, akcja sadzenia drzew, krzewów, kwiatów, traw w otoczeniu szkoły lub ukwiecenie szkolnych korytarzy i klas
 • Akcja „Nakrętka” - akcja zbierania nakrętek realizowana w partnerstwie z Fundacją "Most Pokoleń"
 • Akcja „Włącz Eko Działania" realizowana w partnerstwie z Firmą Your Partner Sp. z o.o.
 • Akcja „Sprzątanie Świata” realizowana w partnerstwie z Firmą Your Partner Sp. z o.o.
 • Konkurs fotograficzny "Barwy Powiatu Tarnowskiego"
 • Konkurs gra wielkoformatowa z pytaniami o tematyce ekologicznej, przyrodniczej
 • Konkurs plastyczny „Drugie życie odpadów” – prace wykonane dowolną techniką z wykorzystaniem surowców wtórnych

Dla najlepszych uczniów biorących udział w konkursach przewiduje się nagrody.

W celu wspólnej realizacji projektu zaplanowano współpracę z:

 • Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział Tarnów,
 • Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie,
 • Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice - Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach
 • Gminą Rzepiennik Strzyżewski
 • Firmą Your Partner Sp. z o.o. ul.
 • Pasieką „Złota Kuszka” Piotr Łosiński
 • Fundacją " Most Pokoleń”

Realizacja projektu zaplanowana jest od 16.05.2022 r. do 14.10.2022 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja uczestników do projektu oraz konkursów w ramach „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów IV”   rozpocznie się od dnia 1 września 2022 r.

Więcej informacji oraz regulamin rekrutacji zostanie opublikowany w sierpniu 2022 r.

 

Regulamin Konkursu fotograficznego Barwy Powiatu Tarnowskiego

Regulamin Konkursu plastycznego pn. Drugie życie odpadów

Regulamin uczestnictwa badz_eko_IV_2022

Regulaminu Konkurs GRA planszowa wielkoformatowa

 

Rok szkolny 2021/2022

 

W dniu 15.06.2021r. rozpoczęła się realizacja III edycji projektu pn.: „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów III” z zakresu edukacji ekologicznej, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Celem projektu będzie podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej uczniów i wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

Projekt skierowany jest do uczniów 7 szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego tj.

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach,

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku,

Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu,

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach,

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie,

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie,

Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie

oraz dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wierzchosławicach – Dwudniakach.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

 1. Zajęcia i warsztaty ekologiczne dla uczniów wyżej wymienionych placówek oświatowych.
 2. Wyjazdy edukacyjne, prelekcje i warsztaty terenowe, m.in: wyjazd do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Jastrzębi i Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach, wyjazd do Gospodarstwa Pasiecznego"Sądecki Bartnik", prelekcje i warsztaty terenowe z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie.
 3. Kampania informacyjno – promocyjna Bądź EKO w ZSP Żabno, ZSP Ryglice, LO Tuchów, ZSP Zakliczyn, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, SOSW w Wierzchosławicach-Dwudniakach:
 • Akcja „Zielona szkoła”– akcja sadzenia drzew, krzewów, kwiatów w otoczeniu szkoły lub ukwiecenie szkolnych korytarzy i klas
 • Akcja „Zbieraj baterie i telefony!”
 • Akcja „Sprzątanie Świata”
 • Konkurs fotograficzny „Najciekawszy okaz botaniczny w mojej okolicy ”
 • Konkurs gra wielkoformatowa z pytaniami o tematyce ekologicznej, przyrodniczej
 • Konkurs na plakat „Myślę globalnie… dostrzegam lokalnie” zagrożenia ekologiczne w moim otoczeniu

Dla najlepszych uczniów biorących udział w konkursach przewiduje się nagrody. W konkursach przewidziane są nagrody o charakterze edukacyjnym / ekologicznym. Nagrodzone zostaną: I, II i III miejsca oraz jury przyzna po 2 wyróżnienia w ramach każdego konkursu.

W celu wspólnej realizacji projektu zaplanowano współpracę z:

 Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział Tarnów,

Branżową Organizacją Odzysku Opakowań,

Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie,

Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice - Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach

Fundacją " Most Pokoleń"

Realizacja projektu zaplanowana jest od 15.06.2021r. do 08.10.2021r.

Udział w projekcie jest bezpłatny. (WJ)

Regulaminu Konkurs GRA planszowa wielkoformatowa

Regulamin uczestnictwa

Regulamin Konkursu na plakat Myślę globalnie… dostrzegam lokalnie

Regulamin Konkursu fotograficznego „Najciekawszy okaz botaniczny w mojej okolicy”

 

 

Rok szkolny 2020/2021

27 kwietnia 2020 rozpoczęła się realizacja projektu „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów II” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej uczniów i wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska.

 

W ramach projektu przewidziano realizację:

* w szkołach ponadpodstawowych, które zgłosiły chęć udziału w projekcie tj. Liceum Ogólnokształcącym w Tuchowie, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciężkowicach, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach, Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu 10 godzin zajęć ekologicznych oraz wyjazd edukacyjny do Farmy fotowoltaicznej i Ścieżki Przyrodniczo – Leśnej
w Wierzchosławicach, a także Kampanie informacyjno – promocyjne „Bądź EKO”.
* w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wierzchosławicach - Dwudniaki zajęcia ekologiczne z elementami plastyki (10 godz.), wyjazd edukacyjny do Muzeum Przyrodniczego i Skamieniałego Miasta w Ciężkowicach oraz Kampanie informacyjno – promocyjne „Bądź EKO”.


W ramach kampanii w szkołach zostaną zorganizowane:
•    Konkurs „Recykling? I like it” polegający na wykonaniu przedmiotów z surowców wtórnych;
•    Konkurs „Konsumuję. Segreguję.” polegający na wykonaniu plakatu nt. segregacji odpadów;
•   Konkurs – gra wielkoformatowa;
•   Konkurs – quiz ekologiczny- przyrodniczy;
•    doposażenie Kącików Ekologicznych, w których zostaną umieszczone zakupione w ramach projektu kosze do segregacji śmieci, kompostowniki oraz posadzone kwiaty w donicach;
•    warsztaty z pracownikami Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego połączone z instalacją budek lęgowych dla ptaków, owadów i jeży;
•    Akcja Sprzątanie Świata.
Dla najlepszych uczniów biorących udział w konkursach przewidziane są nagrody.

Wartość projektu „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów II” wyniesie 44 581,00 zł,  w tym wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Krakowie wyniesie 35 611,11 zł, natomiast wkład własny powiatu 8 969,89 zł.

W celu wspólnej realizacji projektu zaplanowano współpracę z:
•    Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oddział Tarnów
w zakresie przeprowadzenia warsztatów dla uczniów pt.  „Ochrona owadów zapylających”,
•    Branżową Organizacją Odzysku Opakowań w Tarnowie w zakresie koordynowania Akacją Sprzątanie Świata – zapewnienie worków oraz rękawiczek,
•    Stowarzyszeniem Bractwo Kurkowe w Ciężkowicach w zakresie oprowadzenia uczniów SOSW po Rezerwacie Przyrody Skamieniałe Miasto w Cieżkowicach,
•    Castorama Tarnów w zakresie zapewnienia materiałów niezbędnych do wykonania budek lęgowych dla ptaków, owadów i jeży, farb magnetycznych oraz podłoża do kwiatów. (WJ)

Regulamin Konkurs GRA planszowa wielkoformatowa

Regulamin Konkursu Plastycznego KONSUMUJĘ. SEGREGUJĘ

Regulamin Konkursu QIUZ ekologiczno - przyrodniczy

Regulamin Konkursu Recykling. I like it

Regulamin uczestnictwa w projekcie Bądź EKO II 2020

 

 

AKCJA ,,SPRZĄTANIE ŚWIATA” – PROJEKT BĄDŹ EKO

W środę 9 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Akcji „Sprzątanie świata” organizowanego w ramach projektu „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów II” realizowanego w ramach „Konkursu na zadania nieinwestycyjne z zakresu edukacji ekologicznej” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Dzięki takiemu działaniu uczniowie uświadomili sobie, że wyrzucane do wody lub porzucane w lesie szklane i plastikowe butelki, foliowe torby i opakowania po produktach spożywczych, stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla naszego środowiska. Dziękujemy uczniom za ich ogromne zaangażowanie w tą akcję!

 

WYJAZD EDUKACYJNY W RAMACH PROJEKTU „BĄDŹ EKO – KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH WŚRÓD UCZNIÓW II”

 

KONKURS „WIELKOFORMATOWA GRA PLANSZOWA” W RAMACH PROJEKTU „BĄDŹ EKO – KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH WŚRÓD UCZNIÓW II”

 

SPOTANIE Z PRZYRODNIKIEM Z PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W RAMACH PROJEKTU „BĄDŹ EKO – KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROEKOLOGICZNYCH WŚRÓD UCZNIÓW II”

 

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?