planlekcji4

  • slide_1n
  • slide_2n
  • slide_6n
  • slide_4n
  • slide_3n
  • slide_5n

Stowarzyszenie "Szansa"

Opublikowano: wtorek, 11 grudzień 2018

Stowarzyszenie Szansa za cel obrała sobie profesjonalne wspomaganie wszelkich działań i inicjatyw mających wspomóc działalność dydaktyczno-wychowawczą Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie. Chcemy, aby działania szkoły kojarzyły się z większym profesjonalizmem i sprawnością organizacyjną.

KRS: 0000088218 NIP: 873 29 02 114
REGON: 85255116300000
Rok założenia: 2002
Organ sprawujący nadzór: Starosta Tarnowski


Zarząd (od dnia 21 czerwca 2021 r.)
Prezes: Jacek Świderski
Wiceprezes: Krzysztof Małek
Członek Zarządu: Tomasz Owca
Sekretarz: Marta Bil
Skarbnik: Katarzyna Ludwa


Nasze obszary działania

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie

Wspomagamy inicjatywy społeczne.
Organizujemy kursy, szkolenia, wykłady.
Organizujemy konferencje, sesje naukowe, seminaria.
Organizujemy wycieczki dydaktyczne i rekreacyjne dla uczniów ZSP.
Skutecznie realizujemy plany dydaktyczno-wychowawcze.
Tworzymy optymalne warunki rozwoju intelektualnego, kulturalnego młodzieży i członków stowarzyszenia.
Pielęgnujemy tradycję.
Promujemy szkołę w środowisku lokalnym.
Aktywizujemy zachowania obywatelskie.
Organizujemy szkolenia dla organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych.


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Wspieramy upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.


Pomoc społeczna

Udzielamy pomocy uczniom w sytuacjach losowych. Wyrównujemy szanse edukacyjne uczniów.


Nasze dokonania

Na bieżąco realizujemy cele statutowe. Do kalendarza roku szkolnego wpisane zostały: wigilia dla osób starszych i samotnych, święto patrona szkoły, kilkudniowa wycieczka dla „najlepszej czterdziestki”.

Realizacja wielu przedsięwzięć jest możliwa dzięki pozyskanym dotacjom. Poniżej przedstawiamy ważniejsze zrealizowane projekty.

Rok

Tytuł projektu

Źródło finansowania

Działania

Kwota dotacji

2002

„Tu też jest Europa”

Polsko -Amerykańska Fundacja Wolności

 w Warszawie

Tydzień Kultury Europejskiej.

Wycieczki edukacyjne.

20000 zł

2002

„Tyle mam do powiedzenia, na ile pozwala mi znajomość języka”

Polsko -Amerykańska Fundacja Wolności

 w Warszawie

Zajęcia dla uczniów doskonalące znajomość języka angielskiego
i niemieckiego.

15000 zł

2004

„My też potrafimy segregować”

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii
w Warszawie

Kampania edukacyjna
w zakresie segregacji śmieci.

Tygodniowy pobyt liderów w Wiedniu. Szkoła uzyskała tytuł „Promotora Ekologii” nadany przez Prezydenta RP.

15142 zł

2005

„Zajęcia sportowe

i rekreacyjne”

Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu

Zajęcia sportowe dla młodzieży: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, wyjazdy na basen, rajdy, wycieczki krajoznawczo-turystyczne.

13120 zł

2008

„Kurs obsługi komputera”

Urząd Miejski

w Zakliczynie
w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

Kursy językowe

i komputerowe dla dorosłych mieszkańców Gminy Zakliczyn.

14400 zł

2010

„Żeby się zechciało chcieć”

Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Zajęcia z psychopedagogiki twórczości i kreatywności. Sesja naukowa. Wycieczki naukowe (Noc Muzeów, Festiwal Nauki)

Wycieczka do Warszawy.

50000 zł

2013

Miejsca Pamięci Mogiła – Wola Stróska

Małopolski Urząd Wojewódzki
w Krakowie - Rada Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa

Zajęcia rozbudzające patriotyzm lokalny.
Remont Mogiły w Woli Stróskiej

6500 zł

2013

„Edukacja szansą na dobry start zawodowy -Idziemy na staż!"

Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie

Projekt w trakcie realizacji. Zakłada płatne

staże zawodowe dla uczniów LO w Zakliczynie

49997 zł

2016

„Kultura polska jako efekt decyzji Mieszka I sprzed 1050 lat”

Fundacja Banku Zachodni WBK S.A

Grupa Santander

Warsztaty z historykami, warsztaty filmowe, oratorskie, konkurs ortograficzny, krasomówczy, warsztaty artystyczne, debata oksfordzka, wycieczka do Gniezna i Poznania

10000,00 zł

 

Wspomóż nas


Jako organizacja pozarządowa nie posiadająca statusu pożytku publicznego dysponujemy ograniczonymi środkami. Dlatego będziemy wdzięczni za każdą pomoc finansową jaką otrzymamy. Nr konta: 75 8589 0006 0140 0510 2307 0001


Kontakt

Stowarzyszenie Edukacyjne „Szansa” przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

Tel. 14 6653409

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?