planlekcji4

 • slide_1n
 • slide_2n
 • slide_6n
 • slide_4n
 • slide_3n
 • slide_5n

SZKOŁA LUSŁAWICKA JAKO SPOSÓB BUDOWANIA WSPÓLNOTY

Opublikowano: wtorek, 02 kwiecień 2024

FWiN w ZSPSokratesowi, który został uznany przez wyrocznię za najmądrzejszego z ludzi, przypisuje się stwierdzenie „Cnota jest wiedzą”. Cnota, czyli życie według zasad moralnych, kierowanie się dobrem. Oczywiście wszyscy pamiętamy jego słynną maksymę: „Wiem, że nic nie wiem”. Próbując połączyć te myśli możemy dojść do wniosku, że cnota jest szczególnym rodzajem wiedzy. Wiedzą o własnych ograniczeniach, ale również o możliwościach. Zatem cnota to wiedza o samym sobie, która zdobędziemy, jeżeli pozostaniemy otwarci na ludzi oraz świat. Jeżeli otwartości towarzyszą także różne emocje, osobiste doświadczenia i przeżycie, to zdobyta wiedza pozostanie na całe życie.

Zatem o edukacji powinniśmy myśleć jako o procesie wspierania ucznia w rozumieniu, opisywaniu i godnym przeżywaniu świata. Taka wiedza buduje wspólnotę. Właśnie budowanie wspólnoty przyświecało nam za cel przy organizacji Festiwalu Wiedzy i Nauki pod patronatem programu „Zdolni” Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, realizowanego w ramach „Szkoły Lusławickiej”. Dwa tygodnie od 5 do 15 marca dla ogromnej liczy naszych uczniów z klas liceum i technikum były okazją do spotkań z problematyką, która wybiegała poza programy nauczania, ale umożliwiała szeroki rozwój oraz spotkania na zajęciach nie tylko w zespołach klasowych, ale również z koleżankami i kolegami uczęszczającymi do różnych klas. Ten czas pozwolił zauważyć uczniom i nauczycielom, że wiedza z różnych dziedzin powinna się wzajemnie dopełniać i może być traktowana w sposób holistyczny, że filozofia odgrywa istotne znaczenie w podejściu do aplikacji internetowych, a obiekty zabytkowe w Zakliczynie są równie ważne jak te w Warszawie, że kosmos nie jest tak tajemniczy jak sądziliśmy, a odkrycia chemiczne mają wiele wspólnego z malarstwem. Dotykaliśmy tematów związanych z teatrem greckim, najstarszymi inskrypcjami, twórczością Tolkiena i poezją konkretną, poznawaliśmy instrumenty dawne, muzykę polską i ćwiczenia aktorskie. Serdecznie dziękujemy prowadzącym zajęcia za bezinteresowne poświęcenie swojego czasu i umożliwienie nam uczestnictwa we wspólnocie osób otwartych na ludzi i świat.

Program Festiwalu Wiedzy i Nauki:

5.03.2024 r. – Otwarcie FWiN w ZSP. Wykład „Życie w kosmosie. Kiedy je odkryjemy?” – Sebastian Soberski, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu / Doświadczenia chemiczne – dr Joanna Macnar, Ryvu Therapeutics S.A., Kraków i Jakub Narodowiec, Polska Akademia Nauk

6.03.2024 r. – „Dlaczego warto czytać Homera?” Maria Mach, Prezes Zarządu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

7.03.2024 r. – „Jak czytać pomniki?” dr Karolina Ćwiek-Rogalska, Polska Akademia Nauk

8.03.2024 r. – „Twórczość Tolkiena” ks. dr hab. Stanisław Adamiak, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

11.03.2024 r. – Warsztaty teatralne „Jak utrzymać uwagę widza?” dr Michał Rogalski, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury

12.03.2024 r. – „Literatura konkretna – co to jest?” Dorota Kołodziej, Uniwersytet Śląski

13.03.2024 r. – „Twórczość Arystofanesa – rola komedii antycznej” dr hab. Barbara Bibik, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika / „Filozofia a aplikacje internetowe” dr Michał Rogalski, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury

14.03.2024 r. – „Polska muzyka dawna” dr hab. Alina Mądry prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

15.03.2024 r. – „Jak pisano dawniej? – inskrypcje i zabytki literatury” dr Marta Szada, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 FWiN w ZSP FWiN w ZSP FWiN w ZSP FWiN w ZSP
 FWiN w ZSP FWiN w ZSP FWiN w ZSP FWiN w ZSP
 FWiN w ZSP FWiN w ZSP FWiN w ZSP FWiN w ZSP
 FWiN w ZSP FWiN w ZSP FWiN w ZSP FWiN w ZSP
 FWiN w ZSP FWiN w ZSP FWiN w ZSP FWiN w ZSP
 FWiN w ZSP FWiN w ZSP FWiN w ZSP FWiN w ZSP
 FWiN w ZSP FWiN w ZSP FWiN w ZSP FWiN w ZSP
 FWiN w ZSP FWiN w ZSP FWiN w ZSP FWiN w ZSP
 FWiN w ZSP FWiN w ZSP FWiN w ZSP FWiN w ZSP

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?