planlekcji4

  • slide_1n
  • slide_2n
  • slide_6n
  • slide_4n
  • slide_3n
  • slide_5n

INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMINY POPRAWKOWE

Opublikowano: wtorek, 02 lipiec 2024

Uczniowie!

Egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy nie otrzymali promocji do klasy programowo wyższej/lub nie ukończyli szkoły, z przedmiotów: matematyka (dla uczniów z oddziału 1LO, 3LO, 1tbm, 1ttg, 2ttg, 4tbm, 5tbm), historia (dla uczniów z oddziału 3App) oraz silniki pojazdów samochodowych (dla uczniów z oddziału 3Bpp), odbędą się 20 sierpnia 2024 r. Część pisemna o godz. 10:00, a po niej część ustna ok. godz. 11:30. Zdający zgłaszają się na egzamin 30 min. wcześniej.


Egzaminy poprawkowe z przedmiotów: język polski (dla uczniów z oddziału 4tbm, 5ttg) oraz wiedza  o społeczeństwie (dla uczniów z oddziału 3App), odbędą się 21 sierpnia 2024 r. Część pisemna o godz. 09:00, a po niej część ustna ok. godz. 10:30. Zdający zgłaszają się na egzamin 30 min. wcześniej.

 

Maturzyści!

Egzaminy poprawkowe dla maturzystów w części pisemnej odbędą się 20 sierpnia 2024 r. o godz. 09:00. Zdający zgłaszają się 30 min. wcześniej z indywidualnym kodem wydanym przez OKE. Egzaminy zostaną przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w sesji majowej (głównej).

Wszystkie egzaminy odbywają się w budynku ZSP w Zakliczynie.

(UK)

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?