planlekcji4

  • slide_1n
  • slide_2n
  • slide_6n
  • slide_4n
  • slide_3n
  • slide_5n

DIAMENTOWY JUBILEUSZ NASZEJ SZKOŁY

Opublikowano: piątek, 20 grudzień 2019

b_250_0_16777215_0_0_images_krakowska.u_Aktualnosci_2019_2020_60-lat_logo.jpgNajważniejszym wydarzeniem mijającego roku jest niewątpliwie 60. rocznica utworzenia szkoły. Z inicjatywy Władysława Kowala w listopadzie 1959 roku powołana została dwuletnia Szkoła Przysposobienia Zawodowego. W historii naszej szkoły jest kilka istotnych wydarzeń, które zdecydowały o jej rozwoju. Do najważniejszych należą: oddanie do użytku w 1972 roku nowych warsztatów szkolnych, przeprowadzenie w 1984 roku naboru do Liceum Zawodowego, utworzenie w 1991 roku Liceum Ogólnokształcącego, nadanie szkole imienia Józefa Piłsudskiego oraz przekazanie pierwszego sztandaru, a także oddanie do użytku nowego budynku szkoły (1998) i nowej hali sportowej (2003).

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie jest placówką oświatową, która przetrwała zmiany gospodarcze i ustrojowe, a także kilkukrotne reformy oświaty. Dzięki wizjonerstwu kolejnych dyrektorów oraz przychylności władz oświatowych jest największą szkołą w powiecie tarnowskim, a dla miasta i pobliskich miejscowości jest nieodłącznym elementem lokalnego krwioobiegu. Angażowanie się w liczne przedsięwzięcia, współpraca z wieloma instytucjami, realizacja zajęć dodatkowych, udział uczniów w licznych projektach realizowanych dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych sprawia, że szkoła jest rozpoznawalna nie tylko w środowisku lokalnym, a nasi uczniowie są przekonani, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Dowodzą tego efekty pracy dydaktyczno – wychowawczej, wysokie wyniki uczniów osiągane podczas egzaminów zewnętrznych i konkursów interdyscyplinarnych. Dokonania edukacyjne uczniów, przyznawane stypendia naukowe, laury olimpijskie, wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej potwierdzają wysoką jakość pracy szkoły. Losy naszych absolwentów pokazują, że nie tylko w dużym mieście można odnieść sukces.

Jubileusz jest dla nas powodem do radości, ale przede wszystkim okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim osobom i instytucjom, które przez wiele lat wspierały naszą działalność.

Punktem kulminacyjnym obchodów diamentowego jubileuszu było święto patrona szkoły Józefa Piłsudskiego połączone z Narodowym Świętem Niepodległości. Jubileusz był równocześnie okazją poświęcenia i nadania nowego sztandaru szkoły. Ważniejsze, wybrane wydarzenia z historii szkoły przedstawia wydana okolicznościowa fotoksiążka.
Wywiad: historię i legendę tworzą ludzie: http://zakliczyninfo.pl/index.php/fotoreportaze/15-glosiciel/2282-60-lat-zsp-historie-i-legende-tworza-ludzie

diamentowy_jubileusz diamentowy_jubileusz diamentowy_jubileusz diamentowy_jubileusz
diamentowy_jubileusz diamentowy_jubileusz diamentowy_jubileusz diamentowy_jubileusz
diamentowy_jubileusz diamentowy_jubileusz diamentowy_jubileusz diamentowy_jubileusz
diamentowy_jubileusz diamentowy_jubileusz diamentowy_jubileusz diamentowy_jubileusz
diamentowy_jubileusz diamentowy_jubileusz diamentowy_jubileusz diamentowy_jubileusz
diamentowy_jubileusz diamentowy_jubileusz diamentowy_jubileusz diamentowy_jubileusz
diamentowy_jubileusz diamentowy_jubileusz diamentowy_jubileusz diamentowy_jubileusz
diamentowy_jubileusz diamentowy_jubileusz diamentowy_jubileusz diamentowy_jubileusz

Filmy promujące

{nomultithumb}  {nomultithumb}
{nomultithumb}  {nomultithumb}

Nasze dane

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Piłsudskiego
w Zakliczynie

32-840 Zakliczyn, ul. Grabina 57

telefon/fax: (014) 66 53 409

http://www.zsp-zakliczyn.pl

e-mail: zsz-zakliczyn@wp.pl

Polityka prywatności

 epuap1

bip1

Gdzie jesteśmy?